Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
chaitanya_renounced

Въпрос на Премананда: Ако можем да кажем, че мисията на Шри Кришна Чайтаня е за разпространяване на Неговото послание, наблюдаваме два начина да се прави това. Първият – да вложиш всичките си усилия и да призовеш божествените благословии, за да живееш според посланието. Вторият – да разпространяваш посланието сред останалите. Моят въпрос към Гурудева е: каква е ролята, значимостта, правилната последователност, ако има такава, и взаимовръзката между тези два метода? Или ако друга класификация или визия за темата са по-уместни, ако може Гурудев милостиво да ги сподели?

Тиртха Махарадж: Мисля, че едното няма как да се случи без другото. Без да прилагаме принципите и ученията в практическия си живот, как можем да говорим за тях?

Но съм сигурен, че не това беше смисълът на въпроса. Защото той вероятно касае двете по-висши нива, бхаджанананди и гоштиананди. Бхаджананди е онзи, който дълбоко се вглъбява в своя бхаджан и в своята медитация, а другият е който е готов да разпространява. На практика и двамата са на прага на най-висшето съвършенство. Но ако отсъдим, онези, които са готови да споделят, са считани за по-милостиви.

Но тъй като повечето преданоотдадени не са на това ниво, трябва да разгледаме този въпрос в началните степени. Тук отново ще видим, че това е мистичен процес, че едното няма как да се случи без другото, а дори и да правиш само едното, ще постигнеш резултатите и на другото. Най-добрият метод е първо да прилагаме принципите в своя живот, а след това да говорим за тях. Представете си, ако казвате на всеки, когото срещате: “Отдай се на Бог! Защо не служиш на духовния си учител? Защо не си мантруваш кръговете?” рано или късно у вас ще се породи вътрешен конфликт, ако самите вие не правите същото. Затова е казано: “Мисли дълбоко какъв съвет даваш на другите”. Ако не практикуваш, защо раздаваш съвети? Но дори ако даваш съвети, рано или късно това ще има влияние върху теб. Обаче това е хазартен манталитет.

Затова по-добре да се стремим да прилагаме правилата и принципите, пък сетне да споделяме с останалите. И няма значение, че не знаете всичко. Някои дребни неща вече знаете и можете да ги разпространявате. Винаги можем да кажем на хората: “Защо не се опиташ да се доближиш до Върховния? Стреми се да станеш по-добър човек.” И толкова много други послания… Такива неща можем да казваме, дори да не сме напълно съвършени.

 Leave a Reply