Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
gopies-gopas

Въпрос: Вълнува ме въпросът защо светът, в който живеем, е създаден така – разделен на мъжко и женско? Това е съвсем естествено за нас и ние едва ли си задаваме въпроса защо трябва да е така. Като че ли има няколко отговора. Единият е биологически – за да се размножават видовете. Което си има естественото възражение, че онзи, който е създал света, би могъл да изнамери стотици и хиляди други начини за размножаване. Вторият възможен отговор е, че по този начин различните личности могат да изпитват любов и божествена обич. Трета гледна точка, може да не съм разбрал правилно, но в една книга „Съвършени въпроси, съвършени отговори”  Шрила Прабхупада казва, че сексуалният импулс е основната причина за оплитането на хората. Исках да чуя и вашето мнение.

Тиртха Махарадж: „Бхагавата Пурана” и Зигмунд Фройд са на едно и също мнение: всичко се върти около секса. Но те дават различни тълкувания и различни решения. Фройд казва: “Смело напред! Сексуално освобождение!” “Шримад Бхагаватам” казва: “Смело напред! Духовно освобождение!” Различни отговори на една и съща тема, на един и същ проблем.

Как се е случило сътворението на света? Трудно е да се каже. Но е лесно да се разбере ако предположим, че Бог е мъж, така че първият импулс е мъжки, а материалната природа, като утроба, е женска. По този начин половете могат да взаимодействат. За беда един и същи обект от различна гледна точка и с различно приложение може да бъде положителен или отрицателен. Кришна казва в „Бхагавад Гита”: “Аз съм сексуалният живот сред хората, който не противоречи на дхарма, не противоречи на религиозните принципи.”[1] Щом Бог ни е сътворил мъже и жени, той е имал някаква причина за това, нали? Ако бе искал да създаде само манастири, би наредил нещата другояче. Значи е имал някакво намерение с това.

Например, Той ни е дал очи. И ние можем да използваме очите си, за да съзерцаваме красотата на Бога или да забелязваме грешките на останалите. Той ни е дал и уши, и език, и сексуални органи. Така че можете да ги използвате с добра цел, можете да ги използвате и с лоша цел.

Мнозина си мислят, че единението се постига сексуално. Но това ниво означава среща или единение на телата. Единение на умовете се постига много рядко – когато целта ви, идеалът ви е общ, единен. А постигне ли се единение на сърцата, това е трансцендентално блаженство.

Ала в космически план знаем, че материалният свят е отражение на оригиналния. Така че каквото е там горе, такова е и тук долу. Щом тук съществуват различия между половете, това също би трябвало да произхожда от изначалната равнина на битието. Единственият проблем е, че леко изкривяване е добавено към материалната версия. Можем да правим грешки. На духовното ниво не можем да правим грешки. Това е единствената разлика.

В самото начало на битието Кришна казал: “Аз съществувам, това е добре. Но съм толкова преизпълнен с чувства, че искам да споделям. Ще сътворя и други!” Тогава Той излъчил искрите джива, живите искри. Той имал тази креативна сила, импулсът да сътворява – с цел да споделя. А инстинктът за размножаване е отражение на тази божествена креативна функция. Така че това е отражение. Нашата цел е да пречистим това отражение дотолкова, че то да подпомага и да служи на божествената хармония и единение.

Но въпросът „защо” е неприложим в трансценденталните теми. Съществуват неща, които са отвъд човешкото разбиране.

Ще ви дам и една друга идея защо са проявени мъжките и женските енергии – Кришна е най-висшият източник, Кришна е абсолютното познание, Васудева Кришна. И тази най-висша съзнателна енергия има две проекции. Едната е продуктивната енергия, другата е креативната енергия. Продуктивната мощ е мъжка енергия – това е Баларам. А креативната сила е Радхарани – тя е женска. Така че върховното знание се проявява най-напред като мъж – да произведе всичко, което е необходимо за света; а сетне се проявява като женска енергия – да превърне всичко в красота, да сътвори красота. На практика всичко може да бъде извлечено от този първоначален произход.

Но ако искаме да го кажем съвсем просто, Кришна води гопалите, а Радхарани води гопите. За да имат Те компания целият свят е разделен на полове.[1] „Бхагавад Гита” 7.11Leave a Reply