Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Шрила Рупа Госвами казва: „Приемайте онова, което е положително за вашето развитие и избягвайте всичко, което е против духовния ви напредък!” Но ние понякога сме толкова невежи, че сме неспособни да видим кое е добро и кое лошо. Понякога е толкова трудно да решим дали да постъпим по един или друг начин. Все пак общуването трябва да бъде добре подбрано.

 

Разбира се, не говоря за новодошлите, които се нуждаят от вашето общуване, за да извисят съзнанието си, защото на тях трябва да дадете компанията си – обаче духовна компания – за да могат да израстват. В този смисъл трябва да сте много внимателни да не им давате материално общуване. Кришна съзнание или бхакти не бива да е просто някаква добра компания; трябва да е нещо много възвишено, много божествено и престижно в добрия смисъл на думата. Нека развиваме достойнството на нашия процес; това не е нещо евтино, което се намира на всеки ъгъл, то трябва да е изключително пречистено.

 

Такъв вид духовно общуване трябва да дарявате на хората. Отдаденият трябва да е много деликатен, много открит и в същото време изпълнен с достойнство, понеже представя Кришна. Не си губете времето в бръщолевене на глупости, какво пък да говорим за глупави дейности. Ние принадлежим на Кришна; целият ни живот трябва да отразява това, да сияе от нашата посветеност.

 

За новодошлите трябва да сте един вид смирени авторитети. И нека авторитетът ви идва от естественото усещане на останалите, а не че самите вие се поставяте в подобна позиция.  Ще ви уважават ако сте сериозни и зачитате другите. Старайте се да бъдете винаги изключително отдадени слуги на своя духовен учител, на Кришна и на човечеството като цяло, и се опитайте да представите тази идея и на останалите. Така те по естествен начин ще се отнасят към вас като към авторитет. Каква е основата на авторитета? Разликата в компетентността. Ако аз чувствам, че другият човек е по-компетентен от мен, естествено е да има респект.

 

Какво е привлекателното у един предан? Това че е отдадена душа. Настроението за служене у предания е много привлекателно. Нека развиваме своето настроение за служене, за да можем да представяме Кришна по красив начин. Защо? Защото не сме сами за себе си, като преданоотдадени ние не представяме само себе си – ние представяме Кришна, своя духовен учител и мисията, към която принадлежим. Затова ако сме негодници, всички ще си мислят, че в Кришна съзнание е пълно с подобни люде. Ако хората видят лош пример, те отхвърлят всичко. Затова трябва да сме много внимателни по какъв начин представяме Кришна и своя духовен учител. По ученика може да се съди за учителя. Но чрез своя мек и нежен нрав и чрез смирението си можете да пленявате сърцата.Leave a Reply