Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Продължаваме да изучаваме тази значима книга “Шри Гуру и неговата милост” от Шрила Шридхара Махарадж.

Върховно пречистващото учение Кришна-бхакти се спуска досущ както водите на Ганг от Хиламаите стъпка по стъпка, от едно равнище на друго. Макар Сарасвати да се влива в Ганг, при все това тя не се счита за вода от Ганг. Но след като двете реки се влеят, тогава и двете са считани за Ганг. Това означава, че дори водата на Сарасвати се превръща във вода от Ганг. Тя има пречистващ ефект, независимо, че изворът й е друг. Пречистващият ефект на Ганг е напълно различен от водата, която възприемаме със сетивата си. Водата на Ганг пречиства в трансцендентален смисъл, затова тя е способна да умие хората.”

Първата част е съвсем ясна – че Ганг извира нависоко и се спуска стъпка след стъпка. Но втората част е по-интригуваща и по-трудна за разбиране – че ако водата на различни реки се влее, тя се смесва. И се казва, особено що касае Ганг, че от страната, от която се е вляла другата река, оттам тече водата на тази река, а от другата страна е истинската вода на Ганг. Ала ако отидеш малко по-надолу по течението, те се сливат. И можете да видите как дори различните цветове вода се сливат. Високо в Хималаите, в Дев Праяг, едната вода е синкава, другата жълтеникава, а сетне се смесват. По-нататък в Маяпур можете да наблюдавате същото. А ако идете още по-надолу ще видите как се смесват и вече не можете да ги различите.

И както беше споменато, че Ганг има пречистващ ефект защото е трансцендентална, по същия начин ако нашият живот и практика са мощен поток, дори понякога в сърцата и умовете ни да изплува някаква мръсотия, тя ще бъде отнесена от пречистващия ефект на струята на предаността. Затова нека струята ви е силна.Leave a Reply