Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Понякога сме привързани. Възможно е все още да не сте овладели сетивата си. Все пак, преданоотдаденият като цяло не попада под властта на обектите на сетивата. В общия случай не им се дава; освен това Кришна казва, че непоколебимата, стабилна преданост, посветеността към Него, ще изгорят греховните последици:

Нито йога, нито Санкхя, нито благочестието, изучаването на Ведите, аскетизма или отречението Ме пленяват така изцяло, както предаността. Аз, съкровената душа на праведните, мога да бъда привлечен единствено от изключителната преданост, съчетана с обожание. Предаността, насочена към Мен, освобождава дори париите, които готвят и ядат кучешко месо, от петното на ниското им потекло. Наистина, дори благочестието, съчетано с честност и състрадание, нито учеността, съчетана с аскетизъм, не могат да пречистят напълно и веднъж завинаги онзи ум, на който липсва преданост.”[1]

Това означава, че дори да притежавате тонове добри качества, без преданост полза няма. Но има ли посветеност, даже грешките на човека се превръщат в украшения. При все това виждаме, че посветеност без подобаващо напътствие не стига. Да ви дам съвсем прост пример: много пъти бхактите се събират да помагат в градината и изтръгват всички ценни растения, оставяйки бурените. Или пък набързо приключват с всичко, изкореняват всичко. Посветеността е налице, понеже са готови да помогнат. Обаче се нуждаем и от правилно напътствие. Особено ако не знаем как се отглежда градина. Когато опознаете това поле на науката – как се обработва градина, кое растение е добро, кое е вредно и т.н. – тогава можете да продължавате напред със знанието, експертността и опита си. Докато липсва това качество, нуждаем се от водачество. Но когато посветеността стане зряло вътрешно настроение с широка основа – когато не можете да действате, не можете да мислите, не можете да живеете по друг начин, освен като се посвещавате – тогава всички дребни грешчици, останали от предишната ви обусловеност, могат да бъдат приложени в служенето. Например, някой има определен вкус или определени способности, и макар да не са духовни, те могат да бъдат използвани в служене. Отдадеността ще пречисти всичко, което имаме.[1]  “Шримад Бхагаватам” 11.14.20-22Leave a Reply