Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
birdprison

„Бхакти, или предано служене, означава въвличане на всичките ни сетива в служене на Върховния Бог, господаря на всички сетива. Когато духовната душа отдава служене на Върховния, има два странични ефекта. Човек се освобождава от всички материални обозначения и сетивата му се пречистват просто от това, че са вложени в служене на Бога.”[1]

И така, бхакти, или предано служене, значи да вложим всичките си сетива в служенето към Бога. Хришикена – чрез сетивата хришикеша севанам да служим на Господаря на сетивата.

Нашият процес се нарича „служене чрез преданост”. Не се нарича „служене чрез отказване”. Например, ние имаме различни сетивни органи, нали? Имате очи. Обаче не изваждате очите си, казвайки: „О, това е материален сетивен орган, който възпрепятства моето предано служене, понеже се скита насам-натам, опитва се всичко да види.” Би било малко странно ако направите така. Не, най-добрият метод е да ангажирате очите си, да ангажирате виждането си в подходящо служене. Ушите пък са готови да слушат всички лоши новини в света, а също и всички недостатъци на другите. Но не бива да сипвате разтопено олово в ушите си, за да прекратите тези лоши привички; по-добре се старайте да слушате добрите вести за божествената перспектива. Имате и език, нали? Обикновено хората много обичат да приказват всякакви лишени от смисъл неща. Особено в тази епоха на информацията; всеки използва социалните медии, макар че никой няма някакво съществено послание. При все това всички се стремят да публикуват, да общуват – а 99% са глупости. Какво още – имаме нос. И врем носа си навсякъде. Все пак методът за контрол на носа не е който приложили Рамачандра и Лакшман към демоницата Шурпанакха, чиито нос и уши били отрязани. Ние трябва да вдъхваме благоуханните пръчици, които са били предложени на Бога; но не и преди това. Какви други сетивни органи имаме? Имаме и полов орган. Начинът не е да се кастрирате: „Сексуалните ми желания понякога ми създават голям проблем, по-добре веднъж завинаги да сложа край на това!” Защото това е все едно да поставите себе си в затвора – ще продължавате да мислите за същото, скъпи мои. По-добре да ангажирате тялото си в това отношение, отглеждайки деца. Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, който цял живот пребивавал в целомъдрие, е казал: „Бих направил хиляди деца, стига да съм сигурен, че всички те ще станат ваишнави. Обаче понеже не съм сигурен, се занимавам с други неща.” Така че да заемем сетивата в служене на Господаря на сетивата – това е правилното решение за телесната ни обусловеност.

Тук са описани и страничните ефекти. Ако сте вложили сетивата си в служене на Върховния с преданост, ще бъдете избавени от материалните обозначения и ще се пречистите. Пречистване означава да виждате всичко такова, каквото е. Пречистване означава, че сме станали простосърдечни. Простосърдечните са много близо до Кришна.

И така, този стих ни дава насока с какво подобава да се заемем в живота си. Ние не отричаме силата на сетивата, обаче знаем, че душата е дори още по-силна. И стремейки се да вложим телесните си способности в служене на Върховния, ще видите какви са резултатите. Кришна ви е дал очи, уши, ръце и всичко останало с някаква добра причина. Той иска да изрази нещо чрез това; Той очаква някакво служене, дарявайки ви тяло и ум, за да можете да приложите всичките си способности в любящо служене към Него. Така че когато хората ви питат: „Хей, с какво се занимаваш? Какъв е този толкова странен начин на живот, който водиш?”, трябва да помните това обяснение, че „Бхакти е да ангажирам тялото си в служене на Бога, защото Той е господарят на моето тяло.”

[1] „Чайтаня Чаритамрита”, Мадхя Лила  19.170Leave a Reply