Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Тази мантра ом намо бхагавате васудевая е досущ като създаване на специална духовна атмосфера. Тя е като пренасяне в духовното небе, непосредствено пренасяне. Това е много могъща молитва. Не забравяйте, че Дхрува Махарадж е постигнал бхагавад даршан чрез тази мантра. Получил я е от Нарада Муни и докато я е възпявал се е срещнал с Върховния Бог. Така че от тази гледна точка тя е много мощна. Същевременно е и много важна защитна мантра, точно като щит. Изпитано е, наистина закриля. Така че всеки път, когато някой участва в сутрешната лекция върху “Бхагаватам” и повтаря тази мантра, в течение на този ден той ще бъде защитен от проникването на мая и от всякакви други влияния.

Затова приканвам всеки за тази мантра и я предлагам като общо въведение в духовността, като основа. Разбира се, нектарът ще бъде осигурен от святото име, но основният духовен заряд ще дойде от тази мантра. Leave a Reply