Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
eyes of Krishna

Въпреки че живеем във вечността, при все това понякога трябва да отделяме някакво внимание тук-таме на времето, мястото и обстоятелствата. Тези три стълба ни помагат да практикуваме духовния си живот адекватно.

Какво е място? Всички ние живеем в една свещена вселена, защото дори този свят, тази материална сфера е творение на Върховния Бог за Неговите цели. Той е имал добра причина да го създаде, но ние, човешките същества, също допринасяме, което поражда някои малки проблеми тук и там. Този свят е за целите на Върховния Бог. Той иска да разкрие тук някакви игри, някакви дейности. Така че това е място. Мястото е свято място. То не е просто място, а част от божествения план. Ако имаме такова отношение, цялото обкръжение около нас ще се промени. Лошо ще е ако ние не се променим. Ако пречистим виждането си, ще имаме един по-добър свят около нас. Тогава мястото ще промени своята функция. За тези, които имат материални амбиции, този свят е място за действие. За тези, които трябва да изплащат кармата си, това място е място за страдание. А за тези, които искат да служат на Бога, това място е съвършено подходящо да го сторят. Така че мястото променя своята функция ако имате вярното отношение.

След това времето – какво е време?

Отговор: Странно ми е да дефинирам времето, понеже ние сме измислили да измерваме времето с дни, часове и т.н…

Тиртха Махарадж: Нима? Аз мислех, че слънцето самичко се движи. И часовникът не е времето. Можем да кажем, че времето е една от енергиите на Бога, или можем да кажем, че то е онази специална функция, която ще сложи край на всичко материално. Ако искаме да сме по-прецизни във философско отношение можем да речем, че времето не съществува, но ако искаме да сме поетични в своята философия, тогава трябва да кажем, че “времето е премигване на клепките на Кришна”. Това е поетичното изражение какво представлява времето. Което означава, че времето също ще се промени ако имате вярното настроение. От нещо, което ви препятства да изпълнявате задълженията си, то започва да ви помага да ги извършвате.

И накрая обстоятелствата. Времето функционира за повечето хора като унищожител на света. Кришна казва в „Гита”: “Аз съм времето, унищожителят на всички светове”[1]. На друго място казва: “Аз съществувам като безграничното, вечно време”[2]. А взаимодействието между мястото и времето създава обстоятелствата. Това сътворява комплекса, осигуряващ обкръжението ни. Например, благодарение на времето и провидението вие ставате бащи и майки, което в голяма степен променя задълженията ви. Дотогава сте имали някаква малка свобода, поне илюзията за свобода, а сега разбирате, че такава няма. И ние трябва да кажем „да” на своето обкръжение. Това е тайната на действието – как да се действа правилно. Да действаш по такъв начин, че да няма последици. Действие – последица, това е материалната сфера. Но знаете, спомняте си третата стъпка: действие, последица и съвършенство. Разбирате: ако направим нещо, трябва да приемем последствията. Ала истинската наука на действието е как да действаме по правилен начин без ограниченията, без обратната реакция. И така, можете ли да промените обкръжението си? Как мислите?

Отговор: Като че ли не. Човек не може да промени обкръжението си, по-скоро може да промени отношението си към това, което се случва.

Тиртха Махарадж: Нека приложим това на практика. И така, трябва да отделяме някакво внимание на времето, мястото и обстоятелствата, защото ако култивирате временното, ще постигнете и временни резултати. Ако култивирате вечното, ще постигнете вечни резултати. А коя е вашата вечна страна? Това е духовната ви душа, всичко останало ще се промени. Всичко преминава. Времето е сравнявано със змия, а змията има две челюсти. Горната челюст е бъдещето, долната челюст е миналото. По този начин змията на времето поглъща всичко. Чрез миналото и бъдещето тя изяжда цялата вселена. И змията на времето има добро храносмилане – нищо не остава, нищичко! Затова по-добре нека отглеждаме вечната си част, защото всички вие имате и вечна сила. И тази ваша вечна сила, вечна способност има две страни: прана и према. Това означава вашата жизнена сила и вашата любов. За да ги направим съвършени, трябва да ги свържем с Върховния. Това е истински живот и това е истинска любов. Всичко останало е просто отражение. И така, ако ги свържем ще разберем, че животът произлиза от живот, съзнанието произлиза от съзнание, а любовта произлиза от любов, божествена любов.

 

(следва продължение)

[1] „Бхагавад Гита” 11.32

[2] „Бхагавад Гита” 10.33Leave a Reply