Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 2 септември 2006, София)
Когато се включим във възпяването, магията започва да се случва. Защото много често душите ни са прекалено затънали в материята, в илюзията – почти невъзможно е да погледнем отвъд нея. Понякога ни е трудно дори да се помръднем. Но искаме ли да раздвижим душата си, да се отърсим от това здраво въже на илюзията, трябва да започнем да мантруваме или да пеем от най-съкровената дълбина на сърцата си.
Казват, че най-лесно е да стигнеш до Бога, понеже Той е съвсем близко. Не бъдете далеч от Него! Когато бхаджанът зазвучи, или ние отлитаме там, или онези земи се спускат тук. А може би се срещаме насред пътя.
Когато се събираме заедно сутрин – или когато няма как да се съберем, а сте самички – какво можете да сторите? Можете да извършите някакво малко обожание у дома си, да поднесете малко цветя, благовония… защото ако започнете деня си с ДАВАНЕ на Бога, това е прекрасно. След това запейте, възхвалявайте. Можете да възхвалявате по обичайния начин с „Ом намо бхагавате васудевайа” – това е обща молитва. Или може да изпеете с повече чувство „Джайа Радхе Шйам Джайа Радхе Шйам”. Както ви харесва. Тогава песента ще накара душата ви да полети. Не можете да останете побити в илюзията, душата просто полита. И тогава, след това утринно разчупване на бариерите в съзнанието ви, просто сядате безмълвно, напълно безмълвно, отваряте всичко, което е нужно да бъде отворено, отърсвате се от всички проблеми, от които е нужно да се отърсите – отваряте най-сетне СЪРЦЕТО СИ, напълно. Това е много важна стъпка, недейте да я пропускате… И тогава докосвате броеницата си…. Около зърната й сякаш пробягват светкавици. Както го дават по филмите – нещо се случва и внезапно около героя просветва електричество… Толкова сте заредени с духовна енергия, че когато докоснете броеницата си… проблясват мълнии. Толкова е силно, толкова красиво! Такова трябва да е качеството на сутрешното ви мантруване – светкавици и гръмотевици. И ако има такова мощно начало, денят ви ще бъде прекрасен.


Leave a Reply