Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Връзката между ученика и духовния учител е божествена. Всеки би трябвало да помага на тази връзка да се развива, а не да я руши. Понякога може да идват критики, а това трябва да се избягва доколкото е възможно във всичките ви духовни връзки. Никога не критикувайте духовния учител или който и да било висш авторитет на другите! Ако някой има пълна вяра в дадена личност, защо трябва да се месите? Не забравяйте, Кришна е там! Ако има каквато и да било грешка или недостиг, Кришна ще поправи нещата и ще осигури необходимото. Но да се смущава вярата на човек е духовно убийство. Това е най-големият грях.

 

Трябва да пазим вярата си и да избягваме всичко което руши нашите връзки. Затова нека потърсим такова общуване, което помага на вярата, на връзките ни и на духовния ни живот да израстват. Тъй като сме смирени ваишнави трябва да считаме всеки за авторитет, но това не означава, че трябва да следваме всеки съвет, който ни се дава. Основното е да отдаваме нужното уважение всекиму. Ако се постараете да разберете това в дълбочина, ще можете да избегнете култа към личността, както и онзи тип проститутски манталитет – когато не си предан, верен на своя духовен учител. Нека приемаме всеки за авторитет, но в същото време нека сме непоклатими и верни в своята връзка.

 

Ако съм свързан дълбоко със своя дикша-гуру[1] и съм в позицията да приемам напътствия от него, и ако дойде някой друг авторитет – той е авторитет за мен ако помага на вярата ми в собствения ми духовен учител да расте. Тогава той за мен е шикша-гуру[2]. Това е много сериозна квалификация – че шикша-гуру трябва да служи на връзката между ученика и дикша-гуру. Тогава всичко е наред. Шикша-гуру и дикша-гуру работят заедно за наше добро. Дикша-гуру ни дава божествената връзка и най-общата цел: ей там е Кришна! А с помощта на шикша (напътствията) можем да правим ден след ден нужните стъпки.

 

Много е ценно когато дикша и шикша-гуру идват от един източник. Това е щастлива ситуация – да можеш да общуваш с духовния си учител. Доста е рядко, не се случва често, не всички ваишнави са в такава позиция, защото може би дикша-гуру живее надалеч и мога да го виждам само веднъж–два пъти годишно, може би мога да му пиша някое и друго писмо, но не съществува кой знае каква практическа връзка. Разбира се, мистичната връзка присъства и тя много помага на предания. Ако бих могъл ежедневно да се съветвам по практическите шикша въпроси със своя дикша-гуру, това е много хубаво. Тогава дикша и шикша идват от един източник. Разбира се, не означава за всеки най-дребен детайл да се допитвам до него. Но тъй или инак трябва да чувстваме възможността да се доближим до духовния си учител във всеки един миг. По такъв начин дикша-гуру и различните нива на шикша си помагат един на друг да се разгръщат. Това е общуване от по-висш ранг.

 

 

 

[1] Дикша-гуру – духовният учител, който дава посвещение.

 

 

[2] Шикша гуру – духовен учител, който дава инструкции и духовни съвети.Leave a Reply