Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Крипадхам: Гурудев, задължително ли е всички сиддхи да присъстват у онзи, който е постигнал съвършенство?

Тиртха Махарадж: Не е задължително.

Крипадхам: Например, ако някой е преданоотдаден, няма значение дали притежава сиддхи или не?

Тиртха Махарадж: Да. Защото сиддхите са като способността да пееш – един го може, друг също го може, но не чак толкова добре. Така че това е второстепенно, страничен ефект на духовната цел. А ако някой притежава сиддхи, това не значи, че е духовно извисен.

Крипадхам: Това беше въпросът ми. Предаността не зависи от сиддхите.

Тиртха Махарадж: Предаността не зависи от сиддхите, тя не зависи нито от светлинното шоу, нито от дима. При все това трябва да уважаваме постиженията на хората. Обаче трябва да сме способни да видим истинската същност на тези сиддхи. Но дори и в авторитетите йога практики знаят, че това не са цели, а инструменти, с които да се постигне нещо друго, нещо по-висше. Затова не бива да разбираме неправилно тези практики, те не са цели сами по себе си, а по-скоро са инструменти за постигане на амрита, вечността, или за откриване на пътя, водещ вън от тази материална вселена, за получаване на освобождение – основно такива са целите на мистичните йога практики.

Крипадхам: Гурудев, как е възможно някой да постигне подобни сиддхи, а да ги използва за недобри цели? Защо Бог му дава такива сили?

Тиртха Махарадж: О, Бог много лесно дава тези дребни, незначителни неща, които с лекота могат да бъдат добити. Обаче бхакти – това се добива трудно. Когато казваме, че Кришна удовлетворява всички желания, не си мислете, че Той удовлетворява само вашите предани желания. Ако другите хора желаят други неща, Кришна им ги дава. Той осигурява всичко. Каквото ти харесва, можеш да го имаш. Това е Вселенският Мол – каквото ти се нрави, получаваш го.

Крипадхам: Ако някой иска да бъде преданоотдаден, но желанието му не е толкова силно колкото желанието на друг, който иска могъщество – кое желание Бог ще удовлетвори по-лесно?

Тиртха Махарадж: За Него е лесно да удовлетвори всяко желание. Но тъй като Кришна е благоразположен към Своите предани, пристрастен е към тези, които Го обичат, затова казвам, че Той ще намери начин да привлече онзи мързелив преданоотдаден.

Крипадхам: Питам, защото ние понякога се стремим да действаме като преданоотдадени, но много често попадаме в мая, в лицето на някой представител на мая, като някой силно привлекателен мъж ли жена, кама. И се чудя как Кришна предпазва подобни хора и кой е правилният начин те да не се поддават на влияние.

Тиртха Махарадж: В предишната глава се обсъждаше тази тема, защото, помните, там се казваше, че понякога не сте избавени от властта на гуните и на други влияния. Обаче преданият като цяло не попада под тяхно въздействие. Понякога го надмогват, но като цяло не – не през цялото време, не по кое да е време. Защо? Заради посветеността. И така, посветеността е толкова могъща, предаността е толкова могъща, че в крайна сметка ще освободи и спаси човека от това обусловено състояние. В това е въпросът. Затова ние вярваме в посветеността в служене на Кришна, винаги оставайки под водачество, под закрила, мантрувайки имената, извършвайки служенето си, общувайки с бхактите, изучавайки писанията – нещата, които са споменати като основни принципи в нашия духовен живот, никога не бива да ги изоставяме! Защото това означава, че съм се посветил, извършвам своите приношения към Кришна, а резултатите оставяме на Него – каквото ни даде, приемаме. Ако се грижи добре за нас, приемаме; ако имаме някакви проблеми, също приемаме – това е заради предишните ни дела, които сега дават плод. Така че дори и да се случи пропадане, не бива да се обезкуражаваме и обезсърчаваме – продължавайте да служите във ведро настроение, щастливи, блажени, дори и да знаете, че сте направили някакви грешки. В някои отношения не сме сто процента чисти, обусловени сме от определени предишни трудности и ограничения. Не бива да се потискаме от това, но по-добре да продължаваме със служенето и да се молим за пълно пречистване. Защото Кришна може да ни спаси за един миг, за една секунда. Това не е кой знае каква голяма работа за Него. Ние единствено трябва да изразим своята готовност когато Той ни призове. Мисля, че това е подготовката, това е времето на садхана – трябва да сме готови, трябва да се подготвим да тръгнем веднага щом ни повика.Leave a Reply