Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
fifth gear

Въпрос на Кришна Прия: От какво зависи бързината, с която човек върви по пътя на Бхакти и как разбира колко още остава?

Манджари: Малките деца все питат: “Колко още остава, колко още остава до вкъщи?”

Тиртха Махарадж: Да определим бързината: включи на пета скорост. Кое я определя? Движението на дясната ти ръка, с която превключваш скоростта. Това превключване на скоростите в нашия духовен аероплан се случва с тези два пръста (палеца и средния пръст). Това е много могъща връзка, като мудра, и особено ако вмъкнеш нещо между тези два пръста. Това ще увеличи скоростта.

Но най-общо казано, бързината на напредъка на предания зависи от много фактори. Може някой да е много пречистена душа с много малко препятствия и напредъкът да е лесен и бърз. Друг може да е много решителен, но кармата му да е тежка. Тогава напредъкът е малко по-бавен. Отнема повече време да се постигнат същите малки успехи. Някои може да напредват бавно, защото им липсва ум. Други може да напредват бавно, защото имат твърде много ум. Така че да се намери златният среден път е много трудно.

Има и три типа същества. Единият е твърдоглавият, вторият е религиозният фанатик, а третият е материално мотивираният. Твърдоглавите са много решителни, но не могат да приемат никакво напътствие. “Аз си знам, аз си знам!” Добре, щом знаеш, действай! Религиозните фанатици са фенове на сляпото следване. Това е като болест на начинаещия. А материално мотивираните люде искат да постигнат някакви земни облаги, а не божествени цели. Ако имаш още нещо в списъка освен божествените цели, тогава е много трудно да постигнеш бързо тези божествени цели, нали така?

Всъщност, ти питаш за прекия път. А в началото аз казах, че няма пряк път. Обаче недейте да вярвате на всичко, което казвам. Има пряк път! Мантрувайте Харе Кришна!

Това наистина е пряк път. И можете да проверите – ако следвате стриктно принципите на Бхакти Йога, ще видите напредъка много бързо. Ако изоставите тези принципи, много бързо ще се върнете в изходна точка. Например, ако преди си бил пияница, а след това започнеш да следваш принципите на Бхакти, заприличваш на ангел. Изоставиш ли принципите на Бхакти, отново ставаш пияница. Или ако си бил поет – да дадем една по-добра версия – като започнеш да следваш принципите на Бхакти, ставаш духовен поет. Изоставиш ли тези принципи, отново се превръщаш в обикновен поет.

Така че следвайки тези принципи – да се избягва лошото и да се практикува доброто – незабавно ще почувствате много отчетлив, много силен и бърз напредък. Затова ние се стремим да изоставим лошите навици на насилие, опияняване, прекалено въвличане в дейностите на долните чакри – секс – и изоставяме хазарта, нали? Ако правите това, веднага ще почувствате издигане в стандарта си на живот. А ако можете да добавите и четирите стълба на вярата като практика, тогава напредъкът ще бъде още по-значителен. Сатям, дая, тапа, шаучам трябва да бъдат добавени като практика. Сатям – истинност; дая – милост; тапа – малко аскетизъм или овладян живот; и шаучам – чистота. И така, четири неща, които да се избягват и четири неща, които да се постигнат. Съвсем просто. Незабавно ще почувствате много бърз напредък.

А каква беше втората част на твоя въпрос? Колко още остава? Казва се, че пътят, преди да стигнем до духовния си учител, е много по-дълъг от онзи, който трябва да изминем от учителя си до Кришна. Само още няколко живота остават.

Пеенето на бхаджани е прекият път. Това е досущ като вълшебен килим, който ви отнася до друго ниво на съзнание. Всеки е добре дошъл на това магическо пътешествие.Leave a Reply