Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Онези, които са се посветили на Мен, не се стремят нито към позицията на Брахма, нито на Индра, не желаят да господстват над целия свят, нито над отвъдните светове, не жадуват за мистичните могъщества на йога, нито за освобождение; те никога не се отделят от Мен. Нито Брахма, нито Шива, нито Санкаршана във Ваикунтха, нито дори Лакшми Деви, богинята на щастието, не са Ми толкова скъпи, колкото теб, Уддхава, защото Аз те обичам дори повече от себе си“[1]

И така, такова е заключението на Кришна. Това са много висши позиции във вселенската структура –Бог Брахма, Бог Шива, Лакшми Деви – всички търсят техните благословии. Но Кришна казва: “Ти си ми по-скъп, Уддхава, от всички тези, великите. Защо? Защото си силно свързан с Мен в отдадена любов.”

Не бих очаквал, не бих изисквал от вас да имате същата отдаденост като Уддхава, защото това е съвсем друга категория. Но както и да е, онези, които вървят по този път, ще достигнат някакъв добър стандарт в духовния живот.

А после Кришна казва: Бих вървял по стъпките на онзи мъдрец, който е свободен от всякакви очаквания, който е еднакво разположен и любящ към всички живи същества, който е избавен от егоизъм и желания, чийто ум е винаги хладнокръвен и който винаги мисли за Мен, понеже очаквам прахта от лотосовите му нозе да Ме пречисти от срама, че съм неспособен да му се отблагодаря за предаността му.”

Ние сме ученици на божествената любов. И понякога си мислим, че вървим по верния път, а сетне след дълго, дълго пътуване разбираме, че това е било капан и заблуда. Ала по милостта на Върховния Бог всички грешки и недостатъци ще бъдат поправени. Бог е безукорен. Никакъв грях, никакъв срам не могат да Го досегнат. При все това, тук Кришна се моли: “Аз следвам стъпките на Моите предани, за да се пречистя.” Макар да е най-пречистващият, Той търси пречистване. Понеже не може да се отплати, не може да компенсира тяхната отдаденост. Такава е силата на посветеното служене – че дори Кришна ще тича след предания: “Моля те, дай Ми повече, покажи Ми повече!” Така че това е много славна позиция. И ако имате вярното виждане, няма как да избегнете това поведение на Кришна.

На други места в “Шримад Бхагаватам” се казва, че който не окъпе тялото си в прахта от нозете на ваишнавите, на чистите отдадени, животът му е пропилян. Може да си речете, че това е малко преувеличено. Но не, то е истина. Защото след като Богът тича след чистите отдадени, ако срещнете чист отдаден, скоро ще срещнете и Бога.

И така, щом Кришна следва примера и стъпките на чистите отдадени, защо ние да не го следваме, защо да не вървим в стъпките на чистите ваишнави? А ако пред себе си виждате стъпки, можете да сте сигурни, че това е верният път, правилната посока.

 [1] “Шримад Бхагаватам” 11.14.14-15Leave a Reply