Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
focus

Пътят към съвършенството е практически, интелектуален и мистичен път. Каква е практическата страна? Практическата страна е, че разбирате кое е правилно и кое не; кое ще подпомогне напредъка ви и кое ще постави пречки пред него. Но, уви, човешките същества са такива специфични създания, че с всички сили практикуват онова, което е неправилно и дори с още по-големи сили избягват правилното. Вътре в собственото си съзнание ние до един знаем кое е вярно и кое грешно. При все това, колко грешки, колко грехове сме извършили всички. Така че трябва да бъдем практични. Да избягваме онова, което е лошо, което е неправилно, и да практикуваме доброто.

Има практически начини да подобрите живота си. Единият, който е особено препоръчителен за тези, които търсят духовно просветление, е да променят енергията, която въвеждат в тялото си. Защото тялото е система и се нуждае от някои външни енергии, за да се поддържа – например храна, вода, въздух, мисли, толкова много неща! Колко дълго можете да оцелеете без храна?

Отговор: Месец и половина.

Свами Тиртха: Правилно. Около четиридесет дни преди тялото да започне да консумира собствената си тъкан. Така че, дами, внимавайте! Отслабването не е най-висшата цел в живота. А колко дълго можете да оцелеете без вода?

Отговор: Три дни.

Свами Тиртха: Е, камилата може да оцелее седмица-две, но тъй или инак периодът е много по-кратък. Ами без въздух? Няколко минути. Пък колко много внимание отделяме на храната, на яденето, на това или онова, а колко малко внимание отдаваме на дишането си. Вие знаете толкова много за йога, така че концентрирайте се върху дъха. Защо? Защото ако можете да контролирате дишането си, можете да контролирате и ума си.

И така, практическата страна е, че се стремим да поканим най-добрите енергии в своята система. Затова за йогите се препоръчва да приемат храна, която е ахимса, несвързана с насилие. Също така, трябва да подбираме мислите и впечатленията, които усвояваме. Толкова за практическата страна – бъдете чисти същества и отразявайте тази чистота.

Интелектуалната страна е да търсим абсолютната истина. В едно от най-важните свещени писания на индийската традиция, „Веданта Сутра”, се споменава, че истинският човешки живот започва когато започнем да питаме за душата. Отначало това е интелектуално търсене – кое е истинско, кое е лъжовно – ала по-късно прераства в божествено търсене.

И третото е мистичната страна. О, това е интересно, нали? Ако нещо е тайно, ако нещо е мистично, то ни е много интересно. Веднъж организирахме лекция със заглавие „Тайните учения”. Дойдоха двойно повече хора от обикновено. Всички ние търсим тайните, търсим мистичното преживяване.

Но веднъж имаше една много хубава история – един практикуващ запита своя гуру за практичната и мистичната страна на живота. Той по професия се занимаваше с продажби и попита: “Свамиджи, бихте ли ми обяснили моля как става така, че бизнесът е успешен? Как в крайна сметка хората купуват моите продукти?” Тогава той отвърна: “Това си има практична и мистична страна.” Всички наостриха уши: „Сега ще чуем тайните на мистичната страна.” И така, свамиджи каза: “Практичното е, че се молиш и медитираш. А мистичното – че хората ще купуват.” Толкова за практичната и мистичната страна. Ако нашата практика е мистиката, тогава мистиката ни ще е съвсем практична.

 

 Leave a Reply