Sharanagati

Collected words from talks of Swami TirthaOct

4


threshold

Въпрос на Хари Лила: В живота често ни се налага да работим с материални неща и често, разбира се, фокусът ни също е върху материални неща. Например, аз много работя с хора и съм много емоционален човек, а пък част от работата ми е да контролирам тези хора, които работят за мен, затова много се впрягам за техните грешки. Бих искала да знам как да се защитя от такъв род медитация?

Тиртха Махарадж: Твърде грубо ли ще е ако разбера въпроса ти в смисъл: как да се защитя от грешките на другите и от прекаленото емоционално въвличане в тях?

Хари Лила: Не, аз осъзнавам, че така затъвам по-дълбоко в калта.

Тиртха Махарадж: Основният ни принцип трябва да е, че всеки се стреми да даде най-доброто, на което е способен. Разбира се, това е много лесно в една идеална ситуация – в един прекрасен, хармоничен ашрам, където всички тичат, съревновавайки се кой ще служи по-добре. Или в спокойна, любяща семейна връзка, взаимно разбирателство. Но на бойното поле да видиш, че всеки се опитва да даде най-доброто от себе си – включително и противниците ти – това е по-трудно. Ала трябва да имаме виждането, че всичко е под контрол. Нищо не е случайно. Това много лесно може да бъде разбрано от ума. Така че си има причина защо се случват грешките и защо тези грешки толкова ни афектират.

Честно казано, не мисля, че теоретично можем да обясним, нито да надмогнем този проблем. Защото интелектуалното разбиране не е практическо приложение. Но ще дойде момент в живота ви, когато достигате до един праг. И ако влезете през вратата, този проблем ще бъде решен. Защото това означава, че сте достигнали по-висше ниво, където същият проблем, който дотогава ви е създавал толкова трудности, можете да го понесете с лекота. Това се нарича един вид поетапно просветление. Санскритският израз е крата-мокша, постигате съвършенство стъпка по стъпка. Не е пълно просветление, а малко по-малко проблеми. Така че чакайте този момент да настъпи в живота ви и определено не позволявайте на емоциите да ви пометат. Стремете се да запазвате независимостта си.

Може ли да ви разкажа една история в тази връзка? Веднъж един бхакта посетил Вриндавана – това е индийска история. Един основен принцип за онези, които отиват в Индия – не се изненадвайте от нищо! Втори – не критикувайте онова, което не разбирате. Запомните ли тези две неща, сте в безопасност. Защото там ще видите невероятни неща! Не можете да си представите! Затова ни е нужен водач. Но както и да е, това е друга тема.

Така че ако посещавате свято място, недейте да критикувате – това е основен принцип. Разбрали сме това, но все пак, ако отново и отново ни мамят и се отнасят зле с нас, започваме да роптаем. Когато се пазарите с рикшавалите и знаете, че цената е десет рупии, а те ви искат двеста, естествено, че започвате леко да протестирате. Но не забравяйте, ако във Вриндавана Радхарани иска да събере някаква входна такса от вас, бъдете готови да платите цената. Обаче нашият бхакта в този ден бил доста възмутен, така че започнал да спори и да изразява мнение пред продавачите. Но трябва да сме много внимателни с продавачите във Вриндавана. Вярно е, че някои от тях са мултимилионери благодарение на западните преданоотдадени, при все това те са преки слуги на Кришна, живеещи в Неговия дом. Така че имат много специален статут. Обичайната практика е продавачът да ти поиска много повече от нормалното. Тогава започваш малко да се пазариш и той ти дава по-добра цена. Обаче нашият приятел изказал мнението: “Вие правите това нарочно. Отнасяте се зле с мен по определена причина.” Тогава незабавно продавачът се проявил като учител. Продавачът се превърнал в гуру. Той казал: „Не, не, ние си вършим служенето.” Затова трябва да сме много внимателни. Това там са специални хора, не просто търговци, изкарващи пари. Те имат много специфично настроение на медитация. Въпреки всичко, нашият човек бил разстроен и направил грешка – това се нарича апарадха. И какво станало? До вечерта толкова се разболял, че едва можел да се движи. Тогава, благодарение на тази грешка и на тази последица, той разбрал, че никой не е свободен, че всеки е под контрол. Защото Кришна свири на флейтата си, продавачът назовава цената, вие се мусите, но трябва да платите парите. Никой не е свободен. Всички сме под божествен контрол.

И защо разказвам тази история? Защото твоите служители също са под контрол. Дори грешките им са под контрол. Те не могат да действат по никакъв друг начин. Това е начинът, по който се налага да действат в момента. Така че това не е личната им битка срещу теб, а единственият начин, по който могат да постъпят.

 

(следва продължение)Leave a Reply