Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
proper pronunciation

Въпрос на Шямасундара: Когато произнасяме Маха-мантрата в джапа медитация, има ли някакъв специфичен правилен начин, или просто я повтаряме?

Тиртха Махарадж: Да, плачи! Плачи! Това е правилният метод. Но какво точно имаш предвид?

Шямасундара: Ами, имам предвид, че няколко пъти съм се натъквал на твърдението, че всяка мантра би следвало да се повтаря и произнася по специфичен начин, със специфичен ритъм и т.н.

Тиртха Махарадж: Но тази мантра е маха-мантра, тя е върховна мантра. Така че не е ограничена от правила и дори бледото подобие на тази мантра ще бъде от помощ. Както вие тук имате някакви колбаси „Сачи”. Колбасите не са нещо благотворно за духовния напредък. Обаче, тъй като това е името на майката на Бог Чайтаня, рано или късно хората, които ги купуват или продават, ще бъдат пречистени. Така че дори отражението на святото име помага.

Но кое е правилното произношение на името Кришна? Знаете, че това е Говинда. Защото Той е сладкият пастир, който ще ни донесе щастие. Обаче кое е правилното произношение на името Радха? Това беше правилното произношение – когато гласът пресеква. Когато не можете да го изречете. Докато можете да изричате мантрата си, не сте в екстаз. Когато сте в екстаз, не можете да кажете мантрата си. Както Чайтаня Махапрабху по време на процесията на Бог Джаганнатха. Той танцувал пред колесницата и викал: “Джа джа га га ду ду” Това било всичко, което успявал да изрече. Това е екстаз. И така, когато следващия път духовният ви учител дойде и попита: “Мантрувате ли си кръговете?” ще кажете: “Не, аз бях в екстаз, скъпи учителю!” Това е фалшиво извинение.

Веднъж един бхакта запитал Шрила Прабхупада: “Прабхупада, когато мантрувам имам чувството, че една синя личност се появява пред мен и усещането е толкова прекрасно!” Прабхупада казал: „Продължавай да мантруваш, ще изчезне.”

Истинското мантруване е нещо много дълбоко.Leave a Reply