Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
72086174_2506979309381665_7428420511396265984_n

(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, вечер, София)
 
(продължава от предишния петък)
 
„Въпрос: „Казва се, че Бхакти има пет принципа – общуване с преданоотдадените, възпяване на харинама, слушане на „Шримад Бхагаватам”, обожаване на Туласи, и обитаване на свята дхама. По отношение на обитаването на дхама, това за всички бхакти ли важи или за по-големите късметлии и за по-извисените?”[1]
И така, кой може да живее на свято място? Начинаещият, човекът на средно ниво или извисеният? Споменати са три типа предани: каништха-адхикари е начинаещият, междинното ниво е мадхяма, а най-висшето – уттама. Адхикари е много важна дума. Адхикари означава компетентен, упълномощен за дадено служене. Затова грихастха прабхутата обичайно се наричат „еди кой си дас прабху адхикари”. Защото адхикари значи, че си упълномощен да практикуваш, упълномощен си да действаш, упълномощен си да помагаш на останалите. Така че каништха означава начинаещ, но той също е упълномощен да прави нещо. Може да не разбира много, да няма много опит. Но да бъдеш каништха-адхикари е добре, не е нещо лошо. Нали всеки трябва да започне отнякъде. Не можете да започнете като напълно съвършен маха-бхагавата бабаджи. Тръгваме отнякъде. Но имаме посока, имаме цел. Така че това е добре. 
При все това, трябва да отдаваме почит на тези, които са пред нас. А това е нивото мадхяма. Мадхяма, преданият на междинното стъпало, е такъв, който може да разграничава: „Този е по-издигнат от мен; този е приятелски настроен към мен; а на този мога да съм от помощ”. И за мадхяма може да си речете: „О, това е само някакво си междинно ниво.” Обаче не, мадхяма е много висше. Мадхяма-адхикари вече е способен да помага на другите. 
И в крайна сметка най-горе е уттама-адхикари, на практика съвършеният предан. Препоръчва се да намерим уттама-адхикари за свой водач. Обаче един уттама-адхикари не би поел подобно служене. Защото той казва: „О, аз съм напълно удовлетворен да си седя тук, да си мантрувам кръговете и да си живея в моята медитация. Моля ви, не ме закачайте!” Затова гуру, или водачът, винаги действа на междинното ниво. Не бива да си мислим, че той е на нивото мадхяма, но той действа на нивото мадхяма. 
И затова се казва, че мадхяма-адхикари вече може да живее на свято място. Това означава също и, че ако направите дома си свято място и живеете там, това е характеристика на мадхяма. Не е единственият признак за мадхяма, но също и правилното разбиране. И тук отново е дадено нещо много важно – „религия означава правилна настройка”. Моля ви, опитайте се да запомните това. Правилна настройка не означава безгръбначност. Не означава да нямате ценностна система. Не означава, че всеки вятър може да ви отвее къде ли не. Правилна настройка означава, че можете да виждате кое какво е, кой кой е. И също, че сте способни да прилагате теорията, която сте научили, в практическия живот. Така че всички тези въпроси трябва да намерят отговор: “”Кой съм аз? Защо съм тук? Защо имам проблеми? Какъв е истинският смисъл?” Всъщност това са симптоми на мадхяма-адхикари.
Санатана Госвами, като ачария на самбандха-гяна, или принадлежността към Бога, към вярната божествена истина, задал тези въпроси на Махапрабху: „Кой съм аз в края на краищата? И защо тези материални условия ме притесняват?” Тогава Махапрабху дал много важен отговор, описващ изначалната позиция на душата. Какъв е той?
Хаягрива: Дживера ‘сварупа’ хая – кришнера ‘нитя-даса’. 
Свами Тиртха: Да, кришнера татастха-шакти бхедаабхеда-пракаша.[2] И така, изначалната позиция на душата – на вас, живото същество – е, че принадлежите на Кришна, че сте жива шакти, енергия на Бога. Сварупа, вашата сварупа, вашият изначален облик е, че Му принадлежите като енергия. Кришнера ‘нитя-даса’ – вечен слуга на Кришна. Кришнера татастха-шакти – спадате към татастха-шакти; бхеда абхеда-пракаша – вид еманация, която е едновременно еднаква и различна с Бога. 
Така че ако изпитвате притеснения от материалното обкръжение, трябва да си спомните този отговор. „Аз съм енергия на Кришна – малко подобен и повече различен от Него. И моята изначална позиция е да правя нещо за тази връзка.” Тогава ще добиете съвсем различен поглед към предишните проблеми. 
 
1. „Златната стълба”, Глава 2  “Хармонизиране на напътствията от по-висшата област” от Шрила Шридхара Махарадж
2. „Чайтаня Чаритамрита”, Мадхя 20.108

 Leave a Reply