Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
(от лекция на Свами Тиртха, 20.06.2017 вечер, София)

Всъщност можем да кажем, че самбандха е йога. Защото йога означава да си свързан. И така, ако основата на всяка духовна практика е самбандха или йога, тогава коя е следващата стъпка? Кое е абхидхея?

Отговор: Служенето.

Свами Тиртха: Добре. А ние към коя школа на йога принадлежим? Нарича се бхакти, нали. Така че следващата стъпка – какво има да се прави – е бхакти. Практикувайте бхакти, практикувайте предано служене. Опирайки се на йога, практикуваме бхакти; какво ще постигнем? Према, божествена любов. Съвсем просто е: йога, бхакти, према – това е програмата ни за този живот. Надяваме се такава е програмата и за всички приятели, които практикуват йога. Те са на първата стъпка – йога. Йога е за да се установи връзка с Бога, с божественото. После втората стъпка е: ако искате да направите нещо за своята връзка с Бога – практикувайте бхакти, включете се в преданото служене, практикувайте различните елементи на този бхакти процес. Кои са деветте основни практики в бхакти? Шраванам, киртанам, вишну-смаранам, арчанам, ванданам, пада-севанам, дасям, сакхям, атма-ниведанам. Това са деветте принципа: слушайте историите за Бога, възхвалявайте Го и Го помнете – това са собствените ви занимания, можем да кажем, че шраванам-киртанам е личната основа; а това, което можем да правим е арчанам, ванданам и пада-севанам – обожанието, молитвите и различните практически служения; и какво можем да развием – настроение на служене, приятелско отношение и накрая напълно да се посветим – дасям, сакхям, атма-ниведанам. Виждате, обединени са в групи по три около една основна идея, фокус.

И така, практикувайте бхакти и накрая ще достигнете према, божествената любов. А божествената любов е по-висше ниво от атмарама. Атмарама – блаженството, което можем да усетим от собствената си духовна същност – е много високо ниво, ала дори по-високо е блаженството, което можем да почувстваме от взаимоотношенията между Радха и Кришна. Вие щастливи ли сте със себе си?

Отговор: Да!

Свами Тиртха: Добре! Това е атмарама – „Щастлив съм!” Обаче можем да сме още по-щастливи, ако медитираме върху Божествената Двойка.

Но каква е тази привличаща сила тук, която ни приканва да танцуваме? Която ни помага да действаме, да правим стъпка след стъпка, макар животът да е толкова сложен? Откъде идва тази привличаща сила?

Отговор: От Гурудев?

Свами Тиртха: Не! Не бъдете толкова романтични; идва от Бог. Затова нека поговорим на тази тема: защо Кришна? „Бог” е много общо название. Общо и обобщаващо. Не е специфично. Както „човешко същество” – това е нашето общо название, не е специфично. Всички са включени. Така и всички аспекти на тази висша божествена реалност са включени в наименованието „Бог”. А по-специфично ние казваме „Кришна”. Но защо Кришна? Защо не Рама? Защо не Буда? Защо не Исус? Защо не Аллах? Или всяко едно друго име на Бога. Защо? Защо точно Кришна? „Защото сте от кришнарите”, а? Не, има друга причина. Но каква – именно това трябва да разберем.

Кришна е много известен Бог в Индия. Хората обикновено са любовници, нали, защото това е, което прави животът вълнуващ. Човешките същества са любовници; И във всички млади влюбени двойки хората искат да видят Радха и Кришна – като отражение, това ги кара да си припомнят Божествената Двойка. Кришна е такъв прекрасен герой – красив, млад, силен, здрав, богат, мъдър, всичко. Той е истински идеал! У него има всичко – какво повече!? И е толкова човечен. Не разкрива някакъв плашещ божествен аспект; Той е точно като нас. Без мълнии и горящи храсти… не, Той идва като пленителен пастир.

(следва продължение)

 Leave a Reply