Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Интелигентният човек не извлича грубо удоволствие, а фино. Какво представлява млякото на кравата? Mлякото идва от вимето, но в същото това виме влизат огромни вени. Тъй че на практика това е кръвта на кравата. Точно като майката – с всичките си телесни енергии тя храни детето си. Същото става и тук – кравата влага ЖИВОТА си в своето мляко. И тъй, брамините се наслаждават на кръвта на кравата по такъв фин и деликатен начин – чрез млякото. В кланиците й се наслаждават директно; но това е много първичен начин на свързване на сетивата с техните обекти. Трябва да бъдете интелигентни, да знаете как – тъй да се каже – да се наслаждавате на нещата по правилен начин. Не убивайте кравата, приемете млякото.

Интелигентният човек иска да постигне постоянно щастие – а не това незначително наслаждение, произтичащо от сетивата. Постоянно и съвършено щастие. Защото такава е нашата природа, такова е рожденото ни право. Затова бъдете достатъчно интелигентни да търсите най-висшето щастие.

На практика нашият процес не е йога на отречението, а йога на посветеността. „Хришикеша хришикена севанам бхакти ручате – Служенето на Господаря на сетивата посредством сетивата се нарича Бхакти, предано служене.”Leave a Reply