Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Има много шансове да се вложи някакво допълнително старание, да се направи някаква жертва. Но това е много лош израз – жертва. По-добре да кажем предлагане.

 

Ако преданият иска да постигне нещо повече, някакви по-фини чувства да речем, или да разреши нещо в личния си живот, в преданата си практика – тогава е много полезно да се мантрува повече, няколко допълнителни кръгове. Или да пита за някакви специфични прости служения. Или да даде обет. Даването на обети също е част от духовното развитие. Но ако го правим, то се прави с благословиите на духовния учител. Като например да се откажеш от някаква любима храна, много е полезно за контрола. И знаете ли, от тези малки отречения идват сили, защото изворът на силата е отречението. Затова гуру гори. Защото той се е отрекъл от всичко. Станал е като огън. Но от малко тапасйа лесно можете да добиете малко сила.

 

В крайна сметка целият ни живот трябва да бъде жертва. А това може да се постигне единствено чрез преданост, единствено чрез Бхакти. Ако обичате някого е много лесно да се откажете от всичко друго. Съвсем естествено забравяте за всичко друго. Нима майката си мисли: „О да, аз трябва да се грижа за децата си.” Това чувство идва естествено. Чувствата са много силни. Затова трябва да сведем главите си пред силата на чувствата. Но пред пречистените, духовните, божествени чувства. А не пред материалните им отражения.Leave a Reply