Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
(от лекция на Свами Тиртха, 26.08.2016 вечер, Лудащо)

Винаги съм ви казвал, че с бхактите имаме по осем недели в седмицата. За щастие винаги имаме някакви поводи да празнуваме. Имаме повече празници отколкото дни в седмицата. При все това тази вечер трябва да се изправим пред горчивата реалност, която е най-висшият идеал, предложен от Махапрабху, а именно раздялата. Събрахме се едва преди няколко дни, ала тази седмица се стопи като камфор. Мисля, че в тази възвишена компания на преданите съм участвал в повечето чествания на Джанмащами. Обаче трябва да призная, че това беше едно от най-забележителните.

Спомням си колко интензивна медитация имахме през 1988. Това беше през миналото хилядолетие, така че може дори да не се е случило – толкова отдавна е било! По онова време неколцина от нас празнувахме заедно в Нандафалва – готвене, подготовка, тичане цял ден. А някои от нашите бъдещи бхакти бяха отишли при Гурудев в неговия ашрам във Виена. Тогава проумях нещичко за раздялата – че раздялата ни доближава един до друг. Докато привършвахме сутрешното арати, ние медитирахме върху нашите братя и сестри във Виена. Докато готвехме халвата си казвахме: „Десет часа е, церемонията вече трябва да е започнала.” После си мислехме: „А сега трябва да са започнали посвещенията!” Макар да бяхме разделени от стотици километри, бяхме толкова близо един до друг, дори и в раздяла.

По-късно, когато видях снимки от това събитие във Виена, те бяха напълно божествени! Имаше снимка на Гурудев – с току-що обръсната глава, блестящ като духовно слънце в сияйното си дхоти. Двама от нашите братя и две сестри бяха получили посвещение тогава. Съзерцавайки лицата им след благословената церемония, разбрах какво представлява духовният облик – те излъчваха такава великолепна, прекрасна светлина! Беше толкова очевидно колко близо са до духовната си същност.

Така че онова също беше забележително празнуване на рождения ден на Кришна. Макар да бяхме разделени, все пак бяхме много единни в духа. Всъщност това е определено доказателство, че нашата философия е вярна. Може да сте обединени в раздялата, но за нещастие обратното също е вярно – може да сте разединени докато сте заедно. Ако съзнанието ни не е хармонично настроено, въпреки че присъствате телом, духом ви няма.

(следва продължение)

 Leave a Reply