Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
gopas-gopis

Въпрос на Нели: В Библията се казва, че хората са сътворени по образ Божи. Как стоят нещата според ваишнавската философия?

Свами Тиртха: По подобен начин. Човешкият облик много прилича на изначалния облик на Кришна. Две ръце, една глава – съвсем подобни са. Но всъщност в друго тълкувание се казва, че иманентния, скрит, проникващ цялата вселена аспект на Бога присъства в творението по различни начини. Например слънцето е окото Му, луната е умът Му, предната Му страна е религията, гърбът е нерелигиозността, краката са по-низшите планети, гръдта са средните планети и т.н. Птиците са израз на творческите Му сили. А хората са мястото, където Той обитава. Така че според нашето разбиране човешката форма е много специална. А в този стих[1] също бе споменато, че “както Ганг тече към океана, преданите могат да дойдат при Мен, защото Аз живея в сърцата им.” Така че хората са като обиталища за Бога. Това означава, че от тях се очаква повече, отколкото от всички останали живи същества. Удовлетворена ли си?

Нели: Да, този отговор ми харесва. Обаче именно това ме притеснява – че сме направени по Негов образ, защото като гледам на какво приличаме, се плаша какъв ли е Той.

Свами Тиртха: Не се тревожи Той може да се справи. Източникът е съвършен. Копията понякога са малко изкривени, но не се притеснявай. Защото ние сме съ-творци на телесната си конструкция. Най-общо архетипът на човешката форма на живот е създаден от Брахма, но от този голям търговски център вие отивате и вие избирате какво искате, добавяйки специалните си желания. Затова можем да кажем, че тялото е въплътена мисъл. Нашите грешки не се дължат на Бога. Ние също допринасяме към тази система. Но иначе погледнато, дори тялото само по себе си е чудо! Удивително е как функционира! Така че не се притеснявай, оригиналът е съвършен. Това тук е само материално отражение.

Малко е трудно да се разбере от Библията защо е казано, че Бог е създал хората по Техен образ – използвано е множествено число[2]. Той е създал човешкото същество според оригиналната форма на Бога като мъж и жена. Как така? Много е трудно за разбиране. Но ако знаете как стоят наистина нещата е съвсем просто. Едни са слуги на Кришна – гопалите, други са слугини на Радхарани – гопите. Съвсем просто е.

 

 

[1] „Чайтаня Чаритамрита”, Мадхя Лила 19.171 и „Шримад Бхагаватам” 3.29.11

[2] Моисей 1.26-27Leave a Reply