Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Тук в тази стая седим много различни видове бхакти. Един е добър, друг по-добър. Защото има само два вида бхакти – добри и още по-добри. Тук ние представяме нашите различни учители, различните си линии. Има много различни школи и учители, представени тук от учениците: например Шрила Парамадвейти Махарадж, Шрила Садху Махарадж, Шрила Говинда Махарадж. И на официално ниво бихме могли да кажем, че всеки е свързан по различен начин. Ала в крайна сметка ние сме свързани в някои елементарни, съвсем основни и много значими убеждения, които до един споделяме. Една такава силна връзка е святото име на Бога, нещо, което ни свързва много силно – всички различни преданоотдадени по цялата планета. Друга много силна връзка за всички нас – това е преданото служене, начинът, по който можем да служим на Бога чрез посветеността на сърцето си. А добием ли вкусa към такова посветено служене, това ни носи съвсем пряко усещане за божественото съвършенство. Друга силна връзка, която обединява всички ни, е дълбоката ни вяра в нашите учители.

Затова нека в този ред на мисли ви кажа как да разширим виждането си. Ако слагаме нашия духовен учител в центъра на вниманието си, тогава само нашите братя и сестри ще бъдат в близкия кръг на нашите семейни връзки. Всички останали са, така да се каже, извън кръга. Но ако поставим в центъра на вниманието си учителя на нашия духовен учител, всички негови мисии стават наше семейство. А ако сложим Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур в центъра, тогава всички различни клонове на Гаудия Матх и ачариите приемници, учители и ученици – те всички са наши членове. Ще трябва да построим голям храм! Обаче ако поставим Чайтаня Махапрабху в центъра, тогава всички линии и големи традиции, следващи Неговия пример, също са наши членове. В Маяпур има един много красив храм на Чайтаня Матх и там можете да видите бащите-ачарии на четирите различни сампрадаи. Ако включим и тях, тогава дори хората в цяла Южна Индия стават наши братя и сестри. Милиони! Но ако отвъд Махапрабху сложим Кришна в центъра, тогава и всички останали поклонници на Кришна ни стават братя и сестри. А ако поставим и Радхика до Кришна, тогава и всички онези, които обичат Радха, ще ни бъдат братя и сестри. Поставим ли Вишну в центъра, поклонниците на Кришна, Рама, Вараха, Нрисимха и всички останали аватари ни стават братя. А поставим ли Бог в центъра, тогава по-голямата част от човечеството са наши братя. Ами атеистите? Нима атеистите са изключени? Не, те са бъдещите бхакти, можем да им проповядваме.

Много е хубаво да сме верни на своята специфична линия, чрез която божественият досег е дошъл при нас, но никога не бива да бъдем шовинисти по отношение на своя духовен учител. Колкото по-широка и по-дълбока е визията ни, най-вероятно ще можем да служим по-добре на своите духовни учители, защото всички себеосъзнати души имат всеобхватно виждане, те долавят Божието присъствие навред. 

 Leave a Reply