Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж 25 май 2006, София)
Пробудената божествена любов донася големи промени в идеалите ни. Защото в началото сме много егоцентрични. Има една единствена причина да сме готови да направим всичко – и това е собствената ни изгода и полза. Ако си груб материалист работиш само за собственото си удоволствие. Ако си груб спиритуалист, работиш само за собственото си освобождение. Това е първият ни мотив – да действаме в собствена полза. Това е което ни подтиква, което ни кара да правим нещо – МОЯТА изгода. Това е начинаещото ниво.
Втората стъпка е да се научим как да живеем заедно с другите, как да търпим другите, как да работим с другите. И не само със, но и ЗА другите. Това е следващата малка стъпка – да се събираме, да действаме заедно, да работим един за друг. Това е нивото на практикуващия. А кое е третото ниво?
Третото ниво е да работим за мисията. Имам предвид за по-голямото семейство, в по-всеобхватен кръгозор. Да действаме за благото на ПОВЕЧЕ от малката ограничена група около нас. Да станем по-себеотречени, по-великодушни, по-щедри към другите.
И тогава четвъртото ниво е майсторската степен – да работим за Бога – като това включва и всички предишни степени.
Тъй че не спирайте на първото ниво! Недейте да работите единствено за себе си. Бъдете готови да споделяте с другите, да сте съпричастни с другите. Помагайте на мисията да израства. И не забравяйте – каквото и да правим, трябва да го правим за удовлетворението на Кришна.
Докато човек не започне да извършва служене, той не може да постигне Кришна. Кришна сам казва в „Шримад Бхагаватам”: „Скъпи ми Уддхава, нито чрез аштанга йога – мистичната система за контрол над сетивата – нито чрез имперсонален монизъм, нито чрез аналитично изучаване на Абсолютната Истина, нито чрез четене на Ведите, нито чрез аскетизъм, благотворителност или приемане на монашество човек може да Ме зарадва така, както като развива чисто предано служене към Мен.” Такава е славната позиция на предания.


Leave a Reply