Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
(от лекция на Свами Тиртха, 03.10.2017 сутрин, София)

(продължава от предишния понеделник)

Често усещаме антагонизъм или противопоставяне в живота си; понякога това е благоприятно, друг път изглежда неблагоприятно. И понякога се опитваме да отстраним тази дисхармония. А тук е казано: „За да се приключи с противопоставянето е нужна по-голяма хармония. И в по-висшия тип хармония, противопоставянето дори усилва красотата на тази хармония и я подпомага.”[1]

Ако например две деца се скарат, майка им може да въдвори хармония, защото тя има по-висш тип знание, влияние и т.н. Така че веднага щом се намеси по-висш авторитет, той може да внесе по-добро решение. Ако, да речем, двама духовни люде се карат, тогава някой по-висш авторитет може да създаде хармония помежду им. Когато висшите сили в творението са в кавга, Върховният Бог може да внесе необходимата хармония. Да цитираме историята от Пураните: когато демоните и полубоговете се бият, идва някоя инкарнация или аватар и въдворява ред, нали?

Вие имате ли своите вътрешни полубогове? Надяваме се, че имаме водачи и доброжелатели отвътре. А имате ли вътрешни демони? О, познаваме ги. Да, да! Сблъскват ли се едните и другите понякога?

Отговор: През цялото време.

Свами Тиртха: Да, можем да кажем: по-слабото ми его се боричка с по-лошото ми его. Но е по-добре по-добрата ни страна да се стреми да се хармонизира с по-слабата ни страна. Така че наистина, има борба. Вътрешните демони – това са вашите слабости, вашите страхове, вашите грешки и подобни модели; а вътрешните полубогове – това е по-добрата ви страна, която знае кое е правилно, обаче по-слабата ви страна е неспособна да го изпълни. И така, щом тази борба тече вътре във вас, кой може да внесе по-висшата хармония? Божественото присъствие може да внесе хармония между тези противостоящи си страни. И както говорихме онзи ден, човешките същества са подслон, жилище на Всевишния; така че имаме всички шансове да можем да постигнем този по-висш тип хармония, ако призовем и съзнателно работим за това божествено присъствие вътре в нас.

„Когато хармонията е постигната се оказва, че тя е необходима, за да има красота. Кришна олицетворява красотата и неговата способност да хармонизира е ненадмината. Няма нещо, което Той да не може да хармонизира; всички врагове стават приятели в тази хармония. По толкова много начини всичко трябва да бъде съвместено. Бог е центърът на най-висшата хармония; Той е сладостта, Той е нашият господар и божествената любов на всички ни.”

И така, очевидно е – по-висшият авторитет може да внесе хармония дори и между противостоящи си страни. Има техники за това. Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, като много могъща личност, също си имал техника как да се справя с конфликтите. Всеки път, когато неговите бхакти имали някакъв конфликт, някакъв сблъсък помежду си, той винаги повиквал и двете страни. Защото ако дойдат по отделно, те идват с оплакванията си: „Другият е такъв и онакъв…” Затова той викал и двете страни и им давал наставление. Само си представете да сте в конфликт с някого и да трябва да търпите присъствието му пред висшестоящ. Много тежко чувство! Тогава Бхактисиддханта им казвал: „А сега, моля те, почни да хвалиш своя брат! Изброй добрите му качества.” И може да си речете: „О, Гурумахарадж е пристрастен към другия.“ Но тогава той давал същата заръка и на него: „Ти също, моля те, слави своя брат!” Добър начин за справяне с конфликти ли е?

(следва продължение)

[1] От „Стогодишна антология“ на Шрила Шридхара МахараджLeave a Reply