Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
reading-scriptures

(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, София)

(продължава от предишния петък) 

В историята за Дхрува се споменава, че майка му го напътствала като духовен учител. Така че моля ви, майки, бъдете духовни наставници на своите синове и дъщери. Бъдете толкова силни, решителни и осъзнати в духовния си живот, във вярата си, че да имате какво да предадете на следващото поколение. Не си мислете: „О, някой санняси ще свърши тази работа! Аз само готвя прасада, пък той ще дава духовните напътствия.” Трябва да бъдете гуру! Обичайно жените са много амбициозни. Какво пък да говорим за българските жени! Те са свръх амбициозни! Затова – ето ви програма. Станете духовни водачи! Няма по-висш стремеж. Всъщност има! Но за начинаещите това е най-висшето постижение – да си духовен водач. Само че моля ви, не започвайте от съпрузите си! Започнете от децата си. Недейте да считате съпрузите си за деца.

Кой обаче е още по-висшият стремеж? Кое е повече от това да станеш гуру? Да станеш слуга. Така че ако наистина сте амбициозни, трябва да станете слуга на своето семейство. Считайте ги за ваишнави, за представители на божествената сила, дадени ви от Бога и се стремете да им служите. Защото истинската позиция на гуру е да служи, а истинският слуга е в позицията на гуру. Това е, което искаме да научим – как да станем смирени слуги на Бога.

И така, първите напътствия били дадени на Дхрува от майка му. Вартма-прадаршака-гуру е първият наставник, който ни въвежда в духовната практика. Понякога това е нашият дикша-гуру, друг път не е. Дикша-гуру е който ни посвещава или в харинам, или в нама-мантра. Съществува и шикша-гуру – който ни дава насоки, като ни обучава в духовния ни напредък Шикша-гуру трябва винаги да помага на посветеността ни към нашия дикша-гуру да расте. Шикша-гуру може да имате мнозина, дикша-гуру е добре да е един.

Сега може да си речем, че това е краят на списъка с различни гуру, нали? Вартма-прадаршака – въвеждащ, дикша (посвещаващ) и шикша (наставляващ). Стига толкова гуру. Но за щастие или нещастие, има още някои гуру. Какви други типове съществуват?

Отговор: Чайтя-гуру.

Свами Тиртха: Чайтя-гуру, много добре – не бива да го забравяме. Защото много пъти се казва, че трябва да взимаме под внимание тримата авторитети: гуру, шастра, садху – духовния учител, писанията и светците. Ала има и четвърти фактор – това е нашата вътрешна убеденост, чайтя-гуру. Ако съкровената ви същност е съгласна, тогава трябва да действате – стига да съответства и на останалите три фактора. Понякога това не се подчертава достатъчно, особено в средите на преданите. Те обикновено знаят само трите фактора. А в други среди повечето от хората познават само четвъртия фактор. „Получих насока свише да действам в съответствие с желанията си.” Затова стремете се да обедините и двете – искреното си съкровено желание за насока и външните източници, на които можете да разчитате.

Въпрос: Споменахте гуру, шастра и садху; въпросът ми е дали са наредени в тази последователност по значимост?

Свами Тиртха: По значимост, разбира се, не по случайност. Защо? Защото шастра е в центъра; и гуру, и садху трябва да се опират на шастра. Без препратка към писанията нито гуру е гуру, нито садху е садху. Така че последователността е тази: гуру, шастра, садху.

 

(следва продължение)

 

 Leave a Reply