Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 25 май 2005, София)
Човешкият живот си ИМА цел и тя не е страданието, не е да губим пътя си в лабиринта на материалното съществуване, не е да пилеем времето си в безсмислени дела, но да освободим съзнанието си от замърсяване и да разтворим сърдечните си чувства към любящия Бог.
Човешко същество означава – по образ Божий. Чели сме в Библията, че Бог създал човека по Свой образ. Същото е споменато и в „Шримад Бхагаватам”, едно от свещените писания на Индия: че всред всички различни форми на живот, хората са обител на Бога. Това означава, че Бог живее и в човешките същества; Той живее в своя дом и в човешките същества. Означава също и че телата ни са сякаш храмове, защото храмът е Божият дом, специално построен за Него. А нашите тела са по естествен начин създадени за Него. Тъй че в това е духовното приложение на телата ни – да ги използваме като храмове за обожание – за обожание на Бога и за собственото ни добро.
Разбира се, ако един дом е посветен на някого, това води до някакви последици. Защото тогава се налага да сме все по и по-осъзнати за това – че тялото ми, делата ми, мислите ми, думите ми също принадлежат на Него. И ако съм съзнателен за това, аз няма как да съм лош, няма как да съм порочен човек. Защото след като там заедно с мен е Бог, тогава трябва да се държа много добре. Например когато считате че сте сами, тогава си мислите че о, няма проблем да направя това и онова, нали никой не ме вижда. Но когато сте в компания се държите много по-добре. По същия начин ако осъзнаем, че сме ВЕЧНО свързани с Бог, с Кришна, тогава на първо място преднамерено ще се държим подобаващо. Най-напред преднамерено, а сетне и естествено. Смяната между двете е процесът на пречистване.
Влагайте всичките си ресурси в един по-висш смисъл. Ако имате пари – използвайте ги с добра цел. Ако имате тяло, използвайте го за божествена цел – за себе-реализация. Ако имате сетива – използвайте ги за да бъдат пречистени. Ако имате някакви таланти – използвайте ги за слава Божия. Каквото и да сте получили, поднесете Му го обратно. Защото в крайна сметка сме получили и телата си, и талантите си, и всичко от Него. А най-добрият начин да ги одухотворим е като установим връзка между себе си и Него.


Leave a Reply