Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
shining ocean

“От състрадание към падналите души, Шри Кришна Чайтаня дойде в този свят заедно с личните си съратници и с божествената обител, за да ни учи на шаранагати[1], отдаденост към всемогъщия Бог, и безплатно да разпространява екстатичната божествена любов, която обичайно е много трудно да бъде добита. Шаранагати е самият живот на истинския предан. Младият син на Нанда Махараджа, Шри Кришна, чува молитвите на онзи, който приеме подслон при Него посредством тази шесторна практика. Бхактивинода поставя стрък слама между зъбите си, просва се пред двамата Госвами – Шри Рупа и Шри Санатана – и прегръща лотосовите им нозе с ръцете си. “Аз несъмнено съм най-низшият сред хората,” казва им той разплакан, “но моля ви, направете ме най-добрия човек като ме научите на методите на шаранагати.”[2]

Тази песен трябва да е всекидневната молитва на един ваишнава. Защото всеки започва от това, с което разполага. И обикновено човешките същества са пълни с… с какво?

Рукмини: С илюзии.

Тиртха Махарадж: О! Аз бих казал с възможности – да се изразим по-меко. Но когато казваме “този човек е пълен с потенциал” това означава, че си няма нищо, нали? Нищо налице, само бъдещи надежди. Въпреки всичко, това трябва да е вдъхновяващо положение. Защото ако чашата ни е празна, тогава можем да я изпълним с нектар. Ако е запълнена с отрова, ще бъде много трудно да добавим каквото и да било. И когато нямаме нищичко, сме в настроението да се молим за благословии. Ако си мислим, че сме съвършени, че имаме всичко, че сме постигнали всичко материално, духовно – тогава каква полза от молитва, след като ни тласка фалшивото его, пък то е напълно удовлетворено? Каква полза от молитвата – защото Бог трябва да удовлетворява нашите желания, нали? По добре да имаме това настроение на празнота – за да бъдем преизпълнени.

Тъй или инак, тръгваме от настоящата ситуация, където се намираме. И хората наистина са пълни с възможности. Повечето пъти дори не можем да си представим с какъв потенциал разполагаме. Защото интелектуалното разбиране е много далеч от практическата реализация. А ако внезапно можехме да проумеем целия си потенциал, това донякъде би ни обременило. Затова е добре да не разбираме всичко от самото начало. Приемайте нектара капка по капка. Една капка божествен нектар – имам предвид капка в духовната равнина – е като огромен океан в материалната равнина. Което е по-кратко от премигване на окото за Кришна – това е целият период на съществуване на една вселена, триста хиляди милиарда години. Което е капка за Кришна е океан за нас. Което е естествено за Него е невероятно чудо за нас.[1] Методите на шаранагати са смирение, себеотдаване, приемане на Бога за единствен поддръжник, вяра в закрилата на Кришна, извършване само на онези дейности, които благоприятстват чистата преданост, и отказ от поведение, което е в разрез с чистата преданост.

[2] “Шаранагати” – песен от Бхактивинода ТхакураLeave a Reply