Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Благодаря ви, че дойдохте и тази вечер, защото по този начин ме ангажирате в служене. Инак напълно бих потънал в илюзия. Вие сте мои учители, помагате ми да си спомня онова, което съм научил. Винаги продължавайте да правите това – помагайте на другите да извършват служене, помагайте им да помнят божественото послание – по всякакъв начин, с всички средства, с които разполагате. Като поднасяте възхвала, като отдавате служене, като разкривате проблемите си или като ритвате кошчето с боклук – има толкова много начини да ангажирате другите в предано служене. Но ако някак успеем да помогнем на себе си и на останалите да си спомнят, че мястото ни не е тук, че принадлежим на един божествен свят – това е голямо служене.

Душата е чудо. От гледище на науката материята ненадейно е започнала да поражда съзнание. Това се нарича вкаменелата еволюция на съзнанието. Ала ние вярваме в духовната еволюция на съзнанието. Вярваме, че духът е по-силен, толкова могъщ, че може да се сгъсти, да се прояви в материя. Така че материята е рожба на съзнанието, а не съзнанието е рожба на материята. Материалната съдба, материалната карма също е произведение на духовната душа. Всеки трябва да извърви пътя си докрай. При все това, нека бъдем състрадателни.

А какво е състраданието на преданоотдадения, на бхактата? То е като онова, което ви споменах в началото: стремете се да помагате на останалите да си спомнят Кришна. Най-напред трябва да напомняме на самите себе си винаги да помним Бога. Отначало чрез известна практика; а сетне по някакъв естествен инстинкт това се случва от само себе си. Истинско състрадание означава да помагаме за духовното израстване на другите. Не е достатъчно да спасим палтото, трябва да спасим човека. Ако духът е толкова могъщ, че може да произведе материя, тогава трябва да разберем, че всичко се завръща там, откъдето е взето. Тялото е материално, идва от материята и ще се върне в материята. Душата е духовна, идва от Бога и ще се върне при Бога. Животът произлиза от живот; съзнанието се поражда от съзнание; любовта идва от любов. И от любовта следва единствено любов! Нищо друго! Много е важно! Ако резултатът включва и нещо друго – тогава това не е било чиста любов. Любовта идва само от любов; и от любовта се ражда само любов. Това не е лукава игра на думи. Помислете дълбоко! Наскоро обсъждахме, че от портокала излиза единствено портокалов сок. Нищо друго. Колкото и да го мачкате, колкото и да го стискате – излиза само портокалов сок. Портокаловият сок идва от портокала. А от портокала излиза само портокалов сок.

Това е изключително важно уравнение. По резултата може да се отсъди, да се разбере какъв е източникът. Ако в сърцето ви нарастват и се развиват все повече и повече духовни чувства, тогава онова, което сте вършили досега е било добро, било е духовно. Ако чувствате в сърцето си все повече неразбиране, неудовлетворение и ненавист, може би трябва да промените поведението си.

 

 

Редакторска бележка: Скъпи бхакти! 

Това е 108-мото издание на Шаранагати и бихме искали да го отпразнуваме с всички вас с чаша виртуален портокалов сок (невидим, но не на ужким). Позволете да изразим своята изпълнена с почит и обич благодарност към милостивите преданоотдадени и приятели, които помагат (или някога са помагали) за транскрибирането, превеждането, редактирането, публикуването, споделянето и разпространението на посланието на нашия скъп Гурудев Бхакти Камала Тиртха Махарадж.

Признателни благодарности на: Абхай Чаран Прабху (редакция на унгарски език и консултант по санскрит), Читра Деви (превод на унгарски език), Мадхава Сангини Деви (превод на хинди), Манджари Деви (редакция на английски и български език), Хари Лила Деви (превод на руски език), Васанти Раса Деви (превод на немски език), Дамодар Прабху (превод на руски език), Яшода Деви (редакция на руски език), Кришнаприя Деви (транскрипция и редакция), Ямуна Деви (благословии и подкрепа), Дора Солакова (превод на украински език), Светломира Солакова (превод на испански език), Веселин Хаджиев (редакция на руски език), Вриндаванешвари Деви (превод на руски език), Према Анандини Деви (превод на немски език), Према Шакти Деви (превод на руски език), Премананда Прабху (редакция на английски и български език), Парамананда Прабху (подкастове и техническа поддръжка) и Сарвабхаума Прабху (редакция на английски и български език).

Винаги молейки за вашите благословии,

Ваши в името на служенето и в служене на Името:

Палана Шакти даси (техническа поддръжка, редакция на английски и български език)

Манохари даси (транскрипция и превод на български език)

 Leave a Reply