Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Radha's mirror

Въпрос: Чудех се каква е ползата от материалната природа, от всички емоции и чувства, които поражда? Защото през цялото време говорим, че всички проблеми идват от материалната природа, но щом тя съществува, трябва да има някакъв смисъл в това? Материалната любов – каква е ползата от нея?

Тиртха Махарадж: Всичко – интелектуално и емоционално – е проявление на изначалната раса, на изначалната връзка с Кришна – любовта. Но това е само отражение. То не е цялостната, пълната картина. Но докато не вкусите любовта в идеален смисъл – не физическия контакт на телата, а онова специално чувство, знаете – дотогава е много трудно да разберете какво означава да се влюбиш в Кришна. И можем да научим много от илюзията. Защото тук на земята веднага разбирате, че не съществува любов без страдание. Нали, те винаги са заедно! А вие искате нещо, което е само любов? Не! Дори животът в преданост, дори любовта в преданост ще донесат болка в сърцето ви. Но разбира се, онази болка е различна от тази болка. При все това, всеки търси удовлетворение. Единственият проблем е, че тези видове удовлетворение, които се опитваме да намерим в материята, са ограничени. Затова това вечно разочарование, произтичащо от илюзията, ви кара да търсите нещо друго.

Тогава тя започва да действа по различен начин. Веднага щом разберете, че принадлежите към божествения свят, вашата връзка, вашето отношение към илюзията ще се промени. Ще чувствате, че илюзията ви помага. Не само ви пречи, но и ви помага да израствате. Защото илюзията основно действа по два начина – или ви създава проблеми, или ви помага. “Не по този начин, не по този начин”- това е помощ! Колкото и горчиво да е такова едно разбиране. Да разбереш, че не този е пътят, не този е пътят – това е горчиво преживяване. И все пак помага. Не да търсите щастието в калта, а да вдигнете очи.

Има и още едно обяснение на ползите от материалната природа. Без да паднете от позицията татастха – това е междинната позиция, изначалната позиция на душата, идваща от граничната линия между материята и духа – без да паднете от тази позиция, не можете да откриете пътя обратно. Ако сте в непроявено състояние, в каквото сте в татастха-шакти, не можете да усетите екстаза на живота в преданост. Така че от тази гледна точка навлизането в мая ни помага да вкусим по-висша раса. Затова се казва, че изначалният баланс на душата е нарушен от ритника на Радхика. Защото Тя иска да се завърнете. Разбирате ли?

Коментар: Изглежда, че материалният свят е даден от Бога като съвършен път към Него.

Тиртха Махарадж: Бих казал, че е даден от Него, но е несъвършен път. От това несъвършенство трябва да разберем какво представлява съвършенството.

Но в крайна сметка не съществува материален свят. Ако имате този поглед, навред е единствено духът. Настъпи ли тази промяна във виждането, адът става рай. Ала нямаме ли тази визия, и раят се превръща в ад.

Това е сложен въпрос. Но все пак, трябва някак да уважаваме божието творение. Защото материалната сфера е мястото, където Кришна проявява Своите, така да се каже, ограничени забавления. Духовното небе е за безграничните забавления, то е малко по-различно. Така че дори материалното небе е за Него, не за нас.Leave a Reply