Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Покажи ми един мъртъв учител! Нима си мислиш, че гуру умира? Възможно ли е гуру да умре? Не е възможно. Кои са двата типа гуру? Вътрешен и външен. Как е възможно да си мислиш, че ако искаш да се отдадеш на Бог, той ще те пренебрегне? Кришна използва гуру да те вдъхнови; но когато отнеме твоята фалшива бебешка концепция за гуру, Той остава! Кришна остава! Така че не е достатъчно да се цитират догми! Колко много люде, следващи т.нар. живи гуру не постигат нищо? След като веднъж си установен, трябва да действаш! Ако не знаеш – питай! Но ако знаеш, ако си стигнал до някакви заключения, тогава действай! Защото един духовен учител пропада – добре. Понеже трябва да имаш жив учител отиваш при друг. Той също пропада – и какво правиш тогава? Тичаш насам-натам, от един на друг? Или се опитваш да се замислиш – какво правя? Трябва да разсъдиш, да прецениш – какво всъщност правя?

Но дори и в такъв случай, преданият никога не е загубен. Защото милостта на Кришна все още я има. Каква вяра се изисква от истински предания? Ако видиш слънцето, луната и звездите да падат от небесата, ако твърдта се люлее под краката ти, а Витоша просто се скрива вдън земи – въпреки това вярата ти в Кришна не бива да се поколебава! Такова ниво се очаква. Дори да видиш края на света, вярата ти трябва да е непоколебима. Какво да говорим че някой не отговарял на стандарта или се отказал от поста си; в сравнение с това всичко е твърде второстепенно.

Така че в духовния живот няма загуба. Не забравяйте, не става въпрос за това какво противопоставяне идва към нас; въпросът е в нашия отговор! Интелигентността се състои в това от всяка ситуация да излизате победители.Leave a Reply