Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Tevno ezero

(от лекция на Свами Тиртха, 09.01.2014, вечер, София)

Единството е велика сила. А ако сме единни в божественото служене, това ще донесе необикновени благословии на всички. Вашето присъствие винаги ми напомня присъствието на моите учители, на висшестоящите, и по този начин се чувствам сигурен. Мисля, всички споделяме това усещане, че да чувстваш уюта на дома е много важно в живота. Представете си ако трябва да изследвате непозната страна. Изпитвали ли сте това – да ви се налага нощем да вървите из непозната гора? Много е притеснително, нали? Макар това да е същата страна, същият континент, същата планета, същата вселена? А представете си ненадейно да се озовете на различна планета, всред съвсем различно обкръжение. Изненадващо е. Но ако някой ни е подготвил местенце, тогава се чувстваме сигурни.

Толкова е хубаво да намериш подслон в планините. По милостта на някои от вас, аз също се запознах мъничко с вашите планини. Някои от пътешествениците в стари времена казват: „България е много по-хубава от Швейцария.” Вашите планини са по-красиви. И знаете ли, когато намерим подслон там горе, винаги си мисля за това, че някой е трябвало да занесе камъните и гредите преди нас, за да подготви това място. Някой се е погрижил – за да се прислоним ние на сигурно място. По същия начин и нашите духовни наставници щедро се трудят да създадат домашно обкръжение за нас – където да можем да се чувстваме сигурни, да намерим своя подслон. Трябва да сме много благодарни за това.  

Затова нека прочетем от Шрила Прабхупад, който тълкува книгата на Шрила Рупа Госвами „Нектара на предаността”, Глава Шеста, „Как да отдаваме предано служене”:  

„Шрила Рупа Госвами казва, че по-големият му брат, Санатана Госвами, е написал „Хари Бхакти Виласа” за ръководство на ваишнавите, и в нея е споменал множество правила и предписания, които ваишнавите да следват.” „Хари Бхакти Виласа” е голяма книга – като законник с правила и забрани. Някои от правилата, изредени там, са много трудни. Да ви дам ли пример? Може в края да дойдат и някои лесни за преглъщане хапчета, но нека най-напред вземем горчивия хап. Казва се, че ако някой изпълнява съвършено всички правила и предписания на варнашрама-дхарма в продължение на хиляди животи, едва тогава става достоен да встъпи в преданото служене. Това означава, че ние сме изключени от тази компания.

Веднъж чух описание на правилата за приемане на вечеря, които спазват брамините от Южна Индия. Най-напред трябва да седнеш в редица само с брамини. Доста трудно нещо в София, нали? След това мъжете трябва да носят само дхоти, без никаква връхна дреха. Добре, този януари е доста мек, обаче разбирате, да се храниш само по дхоти отново е трудно. След това се обяснява как трябва да си почистиш ръката – разбира се със сложни мантри и мудри, капвайки вода на различни места; и освен това водата от дланта ти трябва да се стече към лакътя капка по капка. И така нататък. Така че докато стигнеш до своя прасадам, със сигурност ще „благославяш” всички правила и предписания. В традиционния начин на живот в структурата варнашрама има толкова много правила, че на практика е невъзможно да ги знаеш всичките, а дори и да ги знаеш – да следваш всичките.

При все това, има някои много важни правила, които касаят всеки. „Има правила, които можем да кажем са ограничени от времето, мястото и обстоятелствата, но има и някои общи, които трябва да бъдат следвани. Сега Шрила Рупа Госвами ще изреди тези толкова важни точки за наше благо. Шрила Рупа Госвами предлага да спомене само основните принципи, без подробностите. Например, основен принцип е, че човек трябва да приеме духовен учител. Точно как той следва напътствията на духовния си учител се счита за подробност. Ако, да речем, човек следва заръките на своя духовен учител и те се различават от насоките на друг духовен учител, това се нарича подробна информация.”

Тук има нещо много важно. Защото ние сме свикнали с принципа, че ученията на духовния учител трябва да са едни и същи. Въпреки това самият Шрила Прабхупад казва тук, че те може да са различни – и в същото време да са валидни. Виждате многообразието от мнения и подходи към Бога дори в рамките на една школа.

„Основният принцип за приемане на духовен учител важи навсякъде, макар че детайлите може да са различни. Шрила Рупа Госвами не иска да навлиза в подробности тук, а да изложи пред нас само принципите.”

(следва продължение)

 Leave a Reply