Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
shelter

Нека най-напред започнем с идеала на ашрама – за какво е ашрамът? Ние познаваме вътрешната страна на ашрама – трудностите и слабостите – но трябва винаги да имаме предвид усещането на хората, когато идват в ашрама. Защото знаем колко трудности има по поддържането, ала когато хората дойдат, те казват: “О, това е остров на спокойствието! Това е небесният свят!” Хората чувстват подслона. И всъщност това е основното предназначение на ашрама – да осигурява подслон. Понякога преданите наричат ашрама „храм”. Но моето усещане е по-скоро за подслон. Храмът има една функция, ашрамът има друга функция.

Веднъж Гурудев обясни трите нива на функциониране на ашрама. Най-общата функция за най-широкия кръг е да предоставя на хората основна информация как да подобрят живота си, приближавайки се към саттвичните стандарти. Понякога тези функции не се случват в самия ашрам, защото ние имаме готварски курс, имаме йога, имаме бхаджани – това е като мрежа, достигаща до хората. Така че това е най-общият кръг, всеки е поканен; ако иска да подобри жизнените стандарти и да дойде по-близо до нивото на саттва, ние осигуряваме някаква информация в тази връзка.

Втората функция, която е за по-ограничен кръг, е да се преподава дхарма, да се изучава истината, да се предават ученията. С тази цел трябва да предоставяме лекции, програми, срещи, обучения. Ако някой иска да научи за нашата вяра, тези неща трябва да ги има. Чувствате, че това касае по-малък кръг от хора, защото по-малко хора проявяват по-задълбочен интерес.

И третата функция е да осигурява истински подслон за онези, които искат да се присъединят. Досущ като дом.

И така, това са трите нива на функциониране на ашрама и повече са изискванията към онези, които са там. Защото ние трябва да свършим работата. Разбира се и останалите могат да помагат, но ние се стремим да служим на хората. Затова генерираме вътре енергия, която да раздадем. Така че това е структурата на сферата на действие на ашрама – да достига общата маса от хора, да предоставя знание и да осигурява подслон.

Нашето мото е „бавно, но стабилно”. Не каним много хора да се присъединят към мисията, но аз искам да осигуря на всички тези, които са се присъединили, едно постоянно място, за да могат да открият своето бъдеще всред общността на преданите.

Веднъж чух един коментар и се чудя какво е вашето мнение. Един храмов президент каза: “Ние сме толкова стриктни, че в рамките на една година 70% от хората, които се присъединиха към храма, ще си тръгнат.”

Коментар: Това е като в мениджмънта – щом толкова много хора си тръгват, значи нещо с мениджмънта не е наред.

Тиртха Махарадж: От това можете да видите как понякога сме склонни да представяме грешките си за постижения. Ако 70% от хората, които идват при теб, за една година си отидат, замисли се какви ги вършиш! Затова ние не каним стотици, каним неколцина, обаче искаме да останат. Тъй като това е доживотен ангажимент – за мен. Моето разбиране е, че това е посвещаване за цял живот. И моето мото когато някой посети ашрама или храма е никога да не може да го забрави. Това трябва да бъде толкова умиротворено, толкова извисяващо, толкова духовно преживяване, че винаги да остава в сърцата им. И това не е работа само на тези, които живеят в ашрама, но е всеобща задача. Който и да влезе в досег с вас, моля ви, бъдете такива свестни хора, такива добри ваишнави, че всеки да оцени това. Такова е моето очакване към преданите.

Ашрамът е много важен център на служенето и на вниманието. Знаете, че в Печ имаме ашрам от ’92 на практика без прекъсване. Само за половин година нямахме ашрам в Печ, но беше толкова ужасно, че всички усетиха липсата му. Разбира се, служенето продължаваше по някакви начини, но този фокус, тази пресечна точка просто липсваше. И на практика всички видове служене бяха наполовина съсипани. Оттогава всички работят много сериозно за ашрама в Печ, не искат повече да се отказват от него.

Ние действаме в дългосрочен план – не да постигнем непосредствен успех и след това нищо. Стабилно служене. Затова искаме да поддържаме това място и да осигуряваме служене към Махапрабху. Защото всъщност какво е ашрамът? Той е нашият център – центърът на нашата вяра, центърът на нашето общуване, центърът на нашето служене. Ако имаме фокус, имаме структура; нямаме ли фокус, всичко просто изтича. Затова умолявам всички: моля ви, помагайте и служете на този ашрам много добре!

 

 Leave a Reply