Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
(от лекция на Свами Тиртха, 06.01.2017 вечер, София)

(продължава от предишния понеделник) 

В сърцето си ние имаме някои способности – да мислим, да желаем и да чувстваме. Така че съкровеността на сърцето ви е тайният храм за най-добрите ви мисли, за най-доброто от силата на волята ви и за най-красивата ви обич. Затова моля Те, мой Господи, приеми този мандир[1] на сърцето и душата ми за Своя обител! Мама мана мандире[2]. Това е нашата програма за този живот – да съградим вътрешния храм и да доведем най-добрия обект на обожание.

Не е ли красиво: „Ще Ти донеса най-прекрасните цветя!” Съществуването на цветята е пряко доказателство за съществуването на Бог. Инак би било невъзможно да ги има! Без съзидателния творец е невъзможно. Прекрасна форма, цвят и аромат наведнъж – при това с дълбок смисъл. Ако дадете цвете на някого, това е директно послание. И така „Ще Ти поднеса най-прекрасните цветя!”

И освен това „Ще Те обожавам с най-деликатното ухание на сандалово дърво.” Сандаловото дърво е много ценно. В Южна Индия сандаловите дървета даже са заведени под регистър; всяко дърво има номер, за него се грижат, не можете да го сечете. Защото трябва да се чака поне 15-20 години, за да произведе сандаловото дърво аромата си. Много дълго време е нужно да се създаде есенцията.

В „Рамаяна” е разказана една много поучителна история за сандаловото дърво. Сандаловото дърво от само себе си излъчва аромата си, независимо как се отнасяте с него. Дали ще се отнасяте добре или зле – то все ще излъчва същото ухание. Дори какво се случва, ако отидете с брадва при някое сандалово дърво? Ако започнете да го сечете с брадвата, то обгръща острието със своето благоухание. Значи дори насилствена атака да връхлети дървото, то я посреща със същата уханна хармония. Затова великите, себеосъзнати светци ги сравняват със сандаловото дърво. Колкото и дивашки да се отнасяте с тях, те ще отвръщат по един-единствен начин – ще бъдат единствено ваши доброжелатели. Така че „Възлюби врага си” – сандаловото дърво е много покорен ученик на Исус Христос. То дарява есенцията си дори на враговете. Мисля, че има много какво да научим.

Затова ароматът, парфюмът на сандаловото дърво е много скъп. Дървесината трябва да се нареже на много малки парченца, сетне да се вари и да се дестилира есенциалното масло. Истинското сандалово масло е на цената на златото. Затова можем да считаме това дърво и неговото масло за есенцията на фауната на планетата Земя – това е нещо много, много ценно. И него „аз ще използвам, за да Те обожавам.”

Но има и още някои изисквания за обожанието. Не само красивите цветя и не само есенциалното масло на толкова скъпото сандалово дърво, но „Ти заслужаваш най-добрата вода и най-добрия огън.” Нашата любов блести в очите ни. Затова „Идвам да Те обожавам с пламъка на очите си и с водата на сълзите си. Това са най-есенциалните неща, които мога да извлека от себе си. Светлината на моите очи – нея Ти поднасям! И несекващия извор на моите сълзи – това Ти поднасям.”

Тези са най-най добрите предмети за обожание. Затова „Независимо дали живея или умирам, аз съм Твой безусловен слуга. Дживане-маране гати[3] – дали живея или умирам, аз съм завинаги свързан с Теб.” И така, ако съградите вътрешния храм за обожание в сърцето си, можете да използвате само най-добрите елементи за това обожание.

 

(следва продължение)

 

[1] храм

[2] Песен на Бхактивинод Тхакур

[3] Ред от песента „Сакхи-вринде вигяпати” от Нароттам дас ТхакурLeave a Reply