Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
faith

Много ви благодаря, че дойдохте и съжалявам, че закъснях. Но нека никога не закъсняваме за съвършенството. Много сме щастливи да се намираме тук, в този йога център, който е много специално място в пределите на една болница, нали? В болниците могат да лекуват телата, а в йога центровете могат да лекуват душата. По този начин целият ви комплекс – тяло, ум и дух – е под контрол.

Сигурен съм, че повечето от вас практикуват йога, нали? Какво е йога в живота ни? Йога означава връзка. Ако овладявате физическите си дейности, тогава вашият ум ще ви носи вътрешен мир, а ако имате този вътрешен мир, ще помогнете на мира да победи и отвън.

Днес сме се събрали да обсъдим една специфична тема – йога като път на съвършенството. Ще ми помогнете ли малко, моля, с вашето участие? Бихте ли вдигнали ръце всички тези, които вярвате, че съвършенство съществува? С две ръце, нали? Мисля, че това е обща надежда за всички ни, че съвършенството съществува. И съм много щастлив, че се намираме в такова позитивно обкръжение. Понякога е толкова трудно да обясниш на хората, че съвършенството съществува!

Но идва следващият въпрос: дали съвършенството е индивидуално, субективно преживяване или е нещо обективно съществуващо, независимо от нас? Как мислите?

Отговор: Субективното съвършенство води до голямото, всеобщо съвършенство.

Свами Тиртха: Правилно. След като практикуваме йога, трябва да имаме обединяващо, хармонизиращо отношение към света. Не е „или едното, или другото”, а „и едното, и другото”. И така, съвършенството е обективен идеал, който можем да изпитаме индивидуално. Ние сме човешки същества. Ние сме братя и сестри, принадлежащи към едно и също семейство на Върховния. Какъв е цветът на вашата кръв?

Отговор: Червена.

Свами Тиртха: Точно като моята. Какъв е цветът на небето над нас? То е синьо за всички ни. Какъв е цветът на Черно Море?

Отговори (през смях): Черно, синьо…

Свами Тиртха: Да. И така, имаме толкова много общи неща. Имаме и толкова много специфики. Това прави живота красив. Единството и многообразието са двете страни на една и съща монета. А какво е написано по периферията ѝ? Там са написани петте правила на съществуването. Да ви кажа ли тези пет правила?

Първото е… някои казват, че това е песимистичен поглед, но аз казвам, че е реалистичен: “Животът е труден.” Съгласни ли сте? Или поне, ако искаме да го кажем по-меко: “Животът не е толкова лесен.” Но второто правило е много позитивно и то гласи, че „Помощта е близо”. Така че животът е труден, но помощта е близо. Третото е най-опустошаващото: “Вие не сте центърът на вселената.” Колкото и да е трудно за преглъщане това, съжалявам, то е истина. Но след това четвъртото ни дава малко надежда: “Съществува божествено провидение.” А петото е есенциалното: “Божествената любов е пътят.”

Коя от тези пет точки да обсъдим?

Отговор: Първата.

Свами Тиртха: Е, мисля, че всички имаме практически опит с трудностите в живота. Смятам, че всеки би могъл да разкаже цели истории.

Друг отговор: Третата.

Свами Тиртха: Нека тръгнем стъпка по стъпка. Не е достатъчно да описваме трудностите в живота, защото това не ни помага. По-добре да търсим решенията, по-добре да търсим чистите идеали. И този материален свят, този земен живот, който живеем, който преживяваме тъкмо в момента, е много двойствен, той винаги има две страни, два аспекта. Точно като това: труден е, но помощта е близо. Затова ако искаме да преминем отвъд своите преживявания, трябва да оставаме верни на някои много висши и чисти идеали. Защо тази помощ се дава на човешките същества? За да надмогнат трудностите. И когато се обърнете назад, какво е усещането ви за вашия живот? “Всичко беше наред.” Ако погледнем назад в миналото, ще видим тази красива подредба, ще прозрем как стъпка по стъпка сме стигнали до точката, в която се намираме в момента. Ако погледнете напред, картината може да е мъглява, но използвайки интелигентността си би следвало да разберем, че точно както миналото ни е било под пълен божествен контрол, по същия начин и бъдещето и е под пълен божествен контрол. Ние имаме толкова много сили. Всички вие имате много сили. Използвате едва съвсем незначителна част от своите енергии и интелект. Съвсем незначителна! Ресурсите ви са огромни. Йога ни помага да разкрием своите енергии, да ги изведем на повърхността.

Реалностите, трудностите в живота също зависят от гледната точка. С едно и също количество енергия можем да бъдем неудовлетворени или доволни – зависи от нашия избор. Знаете този съвсем прост пример дали чашата ви е наполовина пълна или наполовина празна. Трудните и леките ситуации винаги се сменят една друга. След денят ще дойде нощта. А след нощта ще дойде денят – надяваме се. Тогава кое е по-добро – денят или нощта? Не можем да кажем, че едното е по-добро от другото, защото те постоянно се въртят. По същия начин и в двойственостите на живота на тази планета Земя добро и лошо винаги се сменят. Но дори и да сме изправени пред изпитания, не бива да забравяме второто правило – че помощта е близо.

(следва продължение)Leave a Reply