Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%89%d0%b0-%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d0%b7%d0%b4%d0%b0

(продължава от предишния понеделник)

Нека минем на третата точка. Вие не сте центърът на вселената. Това вярно ли е? Не знаем, мислим си, че не е вярно. И така, обективно погледнато е вярно, но субективно погледнато не е вярно. „Аз съм центърът на своя живот.” Защото човешкото същество, или душата, намираща се вътре в човешкото същество, е един много важен компонент на цялото това битие. Само три са факторите, съществуващи тук: единият сме ние; вторият е светът около нас, обкръжението, вселената; и третият е свръхумът, който контролира останалите два. Така че това е като триъгълник. Вие сте единият ъгъл, другият ъгъл е материалната сфера, а ъгълът отгоре е божественият принцип, божествеността, Бог. И ние трябва да намерим своя път, своето място и своите цели в тази система.

Така че в един смисъл вие сте центърът на вселената, понеже вашият живот е много важен за вас. Веднъж направихме запитване. Бяхме заедно в един духовен кръг, беше нещо като обучение и всички трябваше да определим три основни правила за човечеството „ако бяхме Господ”. Някой дойде закъснял, точно като мен днес, и ние му обяснихме какво правим. Казахме: „Представяме си, че сме Господ…” а той прекъсна: „Мислех, че това съм аз!”

Така че в някакъв смисъл ние всички си мислим и се надяваме, че по някакъв начин сме във фокуса. Имаме една обективна вселена, а имаме и субективна вселена. И връзката между двете е много важна. Чували сте за микрокосмоса и макрокосмоса. Връзката между двете е много важна. Всъщност, можем да кажем, че ние сме съставени от звезден прах. Вие притежавате сияйна сила вътре във вас. Обаче ако си мислим, че сме единственият център на вселената, може да се натъкнем на проблеми. Защото ще срещнете други личности, които си мислят същото, и тогава започват конфликтите.

Именно затова трябва да следваме четвъртия принцип, който гласи, че съществува божествена подредба. Където свършват човешките способности, оттам започва божествената милост. Това е много важен принцип на тази подредба. Ние трябва да сме много активни партньори в този живот на придобиване на опит, защото всъщност всичко, което имаме, ни е дадено от някого, предоставено ни е. Тялото сме го получили от родителите си, интелектът ни е даден от Бога, вечният ви живот винаги го има, истинското духовно щастие е нашата цел – така че това е като система. И колкото повече се пречистваме, толкова повече разбираме принципите на действие на тази система. Затова практикуването на йога ви помага да се настроите към тези вселенски божествени вибрации. Тогава резултатът ще бъде, че ще почувствате умиротворението, ще почувствате единството. Това е обратната връзка.

И тогава ако помислим за петия принцип – че божествената любов е пътят – можем да разберем това като се опитаме да изследваме кой е най-могъщият елемент в нашето съществуване. Не е властта, не е интелектът, не са финансите, не е влиянието, не е политиката. То е онова триене на звездния прах вътре в сърцата и душите ви. Това триене генерира енергия, а тази енергия е вашата способност да обичате.

Какво се случва, когато отдадем трептенето на звездния си прах на човешките същества? В идеалните, романтични истории постигаме удовлетворение. Ала на практика – най-вероятно ще срещнете разочарование. Защото тези множество различни центрове на вселената просто ще се блъскат. По-добре да поставим Върховния Бог в своя фокус, защото ако посветим най-висшата си енергия на Всевишния, на Кришна, тогава няма да има разочарование.

 Leave a Reply