Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
(От лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, юли 2005, София)
В духовния живот, а също и в практическите взаимоотношения, съществуват три нива на общуване. Първото е разбирането, второто съчувствието, а третото любовта.
Какво означава разбиране? Разбиране означава да разбирам проблемите ти, да ти отделям внимание. Да съм готов да изслушам грижите ти. Което е рядкост в наши дни. Малцина са готови да изслушват. Ако някой каже: „Имахме чудесен разговор”, обикновено това значи, че той е говорил. Да изслушваш другия е необичайно в наше време. Разбирането се основава на изслушването. Но не се случва кой знае какво повече. „Изслушвам проблемите ти, но това е всичко.”
Следващата стъпка е съчувствието. Съчувствие означава че ти отделям вниманието си, изслушвам те и съм готов да споделя тревогите ти. Защото когато някой е готов да сподели грижите ни, тежестта намалява. Това е дори още по-голяма рядкост от вниманието и разбирането. То вече е активен принцип: „Готов съм да споделя с теб.”
Но най-високото ниво е обичта, любовта. Когато не само съм готов да те изслушам, не само съм готов да споделя проблемите ти, но и да поема изцяло грижите ти и да ги преглътна сам. Тук е включена и жертвата, самопожертвованието, доброволното себе-отдаване. А как е възможно това без любов?
Така че това са трите нива на духовно общуване. И ние трябва да стигнем поне до нивото на разбирането. Ако сте по-извисени можете да достигнете и до съчувствието. Но когато сте наистина възвишени, ще можете да отнемате грижите на хората. Кой е на това ниво?
Гуру са на това ниво. Защото тяхната степен на отдаденост е такава, че са готови да се превърнат в мостове над бурните води. Готови са да поемат цялата отрова и да ви възвърнат единствено нектар. Такъв е обменът. Какво поднасяте на духовния си учител? Цялата отрова, която сте натрупали през живота си. Цялата мръсотия, всички лоши неща, грешки и недостатъци, които сте насъбрали. Той ги приема, преглъща ги и ви дарява благословии.
Съществуват много гуру, които взимат богатствата и парите на учениците си. Но малцина са онези гуру, които поемат проблемите или греховете им. Така че за да се избавим, трябва да намерим верния човек. Изборът е наш. Подобна състрадателна душа ще ни помогне в духовното ни израстване.
Но какво се случва? Какво се случва когато се заемете с някакъв пречистващ процес – в която и да било традиция? Губите всичко, което е било неистинско, разрушавате всичко фалшиво и съграждате истинското. Или по-добре е да се каже: изваждате на повърхността, разкривате истинското. Защото когато процесът на пречистване започне, ние често си мислим: „О, губя себе си!” Но всъщност губя единствено невярното си разбиране.
Точно като раждането на пеперуда. От малкия червей, неспособен да се помръдне – малко по малко се развива красивата пеперуда. Тъй че тя губи настоящата си обусловеност на ограничено, почти неподвижно състояние. Изгубва условията на настоящата ситуация и минава на друго ниво, където е способна да лети. Същото се случва и с човека, който е устремен към пречистване – той губи всички лъжливи концепции и ограничения и достига пеперуденото състояние, в което душата му е дотолкова пречистена, че полита.
В Бхакти Йога можем да изгубим само едно – лошата си обусловеност. Загуба няма.


Leave a Reply