Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
12 юни 2011
Веднъж Бхимасена, най-младият брат на Махараджа Юдхиштхира, попитал великия мъдрец Шрила Вясадева, който е един от дедите на Пандавите, дали е  възможно този, който не спазва предписаните пости екадаши, да се върне в духовния свят.
Бхимасена казал: “Премъдри дядо, брат ми Юдхиштхира, моята скъпа майка Кунти, възлюблената ми съпруга Драупади, братята ми Арджуна, Накула и Сахадева напълно постят в екадаши и строго следват всички предписания и правила, отнасящи се за тези святи дни. О дядо, аз обаче не мога да живея без да ям, защото гладът е непоносим за мен. Аз ще раздам щедри пожертвувания, спазвайки ритуала, правилно ще се поклоня на Шри Кешава, но не мога да постя. Моля те, кажи ми как да постигна без пост това, което получават тези които постят.”
След като го изслушал, Шрила Вясадева отговорил: “Ти искаш да попаднеш на небесните планети и да избегнеш адските планети и затова несъмнено трябва да спазваш както светлите, така и тъмните екадашита. ”
Бхимасена казал : “Премъдри дядо, моля те, изслушай ме. О най-велик сред мъдреците, аз не мога да живея ако не се храня поне един път на ден. Просто няма да оживея ако цяло денонощие не приема храна. Моят стомах ще изгори от вътрешен огън, наричан Арика, огъня на храносмилането (1). Само когато ям до насита, този огън притихва удовлетворен. О велики светецо, мога да постя еднократно, затова ми разкажи за това екадаши, спазването на което компенсира неспазването на всички други екадашита. Аз предано ще го спазвам със смирената надежда, че ще стана достоен за освобождение.”
Шрила Вясадева отвърнал: “Царю, ти си чувал от мен за различни видове предписани задължения, като тези на подробно описаните ведически церемонии. В епохата на Кали обаче, никой не може да изпълни правилно тези задължения. Въпреки това ще ти кажа как без да полагаш големи усилия, чрез съвсем леки отречения, ще извлечеш максимална полза и накрая ще постигнеш щастие. Същността е описана във ведическите книги наречени Пурани и се състои в това да се откажеш от храна през всички екадашита – както през тъмната, така и през светлата половина на месеците. Който пости на екадаши, ще се спаси от адските планети.”
Чувайки тези думи, Бхимасена , най-силния от войните, изпаднал в ужас и се разтреперил като банянов лист при силен вятър. Уплашено попитал: “Дядо, какво мога да направя?  Няма да успея цяла година два пъти в месеца да гладувам. Моля те, назови ми онзи ден, през който ако гладувам, ще получа най-висшето благо!”
Вясадева отвърнал: “Ти трябва да постиш и дори да не пиеш вода в екадашито намиращо се в светлата половина на месец Джейштха (май-юни), когато слънцето преминава през знаците на телец и близнаци. Мъдрите люде твърдят, че можеш да извършиш през тези дни ачман и измиване за пречистване. Но правейки това, не бива да погълнеш вода повече от зрънце злато или синапено зърно. Само толкова вода трябва да има в дланите ти, прихлупени като кравешко ухо. Ако изпиеш повече, може да се опиеш както от вино.
Също така не трябва нищо да ядеш, иначе постът ще бъде нарушен. Този строг пост се спазва от изгрева на слънцето на екадаши до изгрева на слънцето на двадаши. Ако се опиташ много строго да спазваш този пост ще постигнеш всичко онова, което би ти дало спазването на всичките двадесет и четири екадашита през цялата година.
Рано сутринта на двадаши, преданите на Бог трябва да се изкъпят. След това съгласно установените предписания и в зависимост от възможностите си трябва да предложат не много злато и вода на достоен брамана. Накрая трябва с радост да приемат прасадам с брамините.
О Бхимасена, този който спазва това екадаши получава като награда онова, което даряват всички екадашита за цялата година. Това е несъмнено. А сега, Бхима, послушай за придобивките от спазването на това екадаши. Върховният Бог Кешава, държащ раковина, диск, боздуган и лотос, ми каза :”Трябва да приемеш убежище при Мен и да следваш Моите наставления.”  Каза ми също, че спазващият това екадаши се освобождава от последствията на всички грехове. Този, който спазва поста Нирджала в Джейштха екадаши, наистина получава онова, което дават всички останали екадашита взети заедно.
О Бхимасена, във века на Кали – време на вражди и лицемерие, когато ведическите принципи бъдат унищожени или в най-голяма степен ограничени, когато е невъзможно извършването на правилно пожертвувание и спазване на ведическите принципи, как е възможно тогава да се пречистиш? На хората е даден удобен случай – постейки в екадаши да се освободят от всички минали грехове.
О сине на Ваю, какво друго да те посъветвам? Ти не трябва да се храниш нито през тъмните, нито през светлите екадашита, даже вода не бива да пиеш в особено благоприятния ден Джейштха екадаши. О Врикодара, всеки който спазва това екадаши постига онова, което получават извършващите ритуалните умивания в местата за поклонение, раздаващите всякакъв вид милостиня  и спазващите всички екадашита. В това няма съмнение. О тигре сред хората, който искрено пости през това екадаши, става велик и постига всичко – богатство, сила, здраве. В страшния миг на смъртта ужасните яма-дхути със своите жълти и черни лица, размахващи огромни тояги и въртящи във въздуха своите мистични въжета паша, няма да могат да се приближат до него. По-скоро такава предана душа ще бъде взета във върховната обител на Бог Вишну от вишну-дхутите, чиито трансцедентални прекрасни тела са облечени във великолепни жълти дрехи и които държат в своите четири ръце диск, боздуган, раковина и лотос. Да достигнеш до тези блага е възможно ако точно спазваш това много важно екадаши, въздържайки се даже от пиене на вода.
Когато Пандавите чули за благата, които се постигат чрез спазването на Джейштха екадаши, те решили да го съблюдават точно както Шрила Вясадева обяснил на техния брат Бхимасена. Всичките Пандави го спазвали, въздържайки се от храна и вода, и затова сега то се нарича още Пандава Нирджала двадаши (2).
Шрила Вясадева продължил: “Бхима, като спазваш това екадаши, ти ще се избавиш от всички грехове. Трябва да се молиш на Върховния Бог Шри Кришна по следния начин: ’’Господи на всички полубогове! О Върховна Божествена Личност, днес аз ще спазвам екадаши като не приемам вода. О безгрешен Ананта, ще прекъсна този пост на следващия ден, в двадаши.” От този момент, за да се избави от греховете, преданоотдаденият трябва честно да съблюдава поста с вяра в Бог и напълно контролирайки своите чувства. Без значение е дали греховете му са големи колкото планината Сумеру или са колкото хълма Мендарачала. Ако той съблюдава това екадаши, то греховете му се смаляват и накрая изгарят напълно. Толкова велика е силата на това екадаши.
О най-добър между царете, човек трябва през това екадаши да раздава като милостиня вода и крави. Ако по някаква причина не може да направи това, той трябва да даде на достоен брамана някаква дреха или чаша вода. Наградата за дадената вода е равна на наградата която би получил ако раздава злато 10 000 000 пъти дневно.
О Бхима, Бог Шри Кришна е казал, че спазващият това екадаши е длъжен да извърши свещено измиване, да даде милостиня на просяка, да повтаря свещените имена на Бог на джапа и да извърши някое от препоръчаните жертвоприношения. Извършвайки това, той ще получи непреходни заслуги и няма нужда да извършва други религиозни действия. Спазването само на това екадаши ще доведе човека до най-висшата обител на Шри Вишну. О най-добри от династията Куру, ако някой пожертва в този ден злато, дреха или каквото и да било, наградата която ще получи е непреходна. Запомни, че този който изяде макар и едно зърно се осквернява с грях и грехът се проявява чрез която и да е приета храна. В резултат на това той се приравнява с кучеядец и след смъртта си ще страда на адските планети. Този, който спазва свещеното Джейштха екадаши и раздава пожертвувания, непременно постига освобождение от повтарящите се раждане и смърт и попада в най-висшата обител. Спазването на това екадаши, което съвпада с двадаши, освобождава от ужасния грях на убийството на брамана, употребата на алкохол, завист към духовния учител и несериозно отношение към наставленията му, а също така и от последствията на лъжата.
Слушай нататък, ти най-добър сред живите! Който и да било мъж или жена, които стриктно спазват този пост и се поклонят на Всевишния  Бог Джалашайн (спящият във водата), поднесат на следващия ден на достоен брамана най-добрите сладкиши и дарят крава или пари  ще бъдат толкова скъпи на Върховния Бог Васудева, че сто техни предци ще попаднат във обителта на Бог. И без значение е дали тези хора са били грешници, с отвратителен характер или са били самоубийци. Несъмнено е, че тези които спазват поста се възнасят на удивителен летящ кораб в обителта на Бог.
Който в този ден даде на брамана стомна, чадър или обувки, попада на небето. Този, които слуша прославата на екадаши, също попада в трансцеденталната обител на Бог Шри Вишну. Този, който извършва обреда шрадха в памет на предците по новолуние, го наричат амавася особено ако това става по време на слънчево затъмнение, и той получава голяма награда. Но същата тази награда получава и този, който слуша това свято повествувание – толкова силно и скъпо на Бог е това екадаши. Трябва добре да почистим зъбите си, да не приемаме храна и вода и да спазваме това екадаши, за да удовлетворим Върховния Бог Кешава. В деня след екадашито трябва да се поклоним на формата на Върховния Бог, известна като Тривикрама, предлагайки му вода, цветя, благовония и ярко горящ светилник. Трябва от сърце да се помолим на Бог: “Боже на боговете, избавителю на всички, о Хришикеша, господарю на сетивата, дари ме с освобождение, въпреки че аз не мога да ти предложа нищо, освен тази скромна чаша вода.” След това чашата с вода трябва да бъде подарена на брамана. О Бхимасена, след спазването на поста, раздаването на милостиня от препоръчаните предмети, според възможностите си преданоотдаденият трябва да нахрани брамини, след което мълчаливо да приеме прасадам.”
Шрила Вясадева завършил: “Много настоявам ти да спазваш поста в това благоприятно, очистващо, унищожаващо греховете двадаши именно по начина, по който ти описах. Ти напълно ще се освободиш от греховете и ще достигнеш най-висшата обител.” Така завършва повествуванието за славата на Джейштха екадаши,  или Бхимасена екадаши в „Брахма Пурана”.
Забележки:
1. Произход на бога на огъня – Агни: Бог Вишну – Брама – Ангирас – Брихаспати – Самю, който е баща на Агни. Найрити му поръчал да охранява югоизточната врата. Той е един от осемте материални елемента. И също като Махараджа Парикшит е много опитен в проверка на постъпките. Веднъж проверил Махараджа Шиби като се превърнал в гълъб. /Повече информация в „Шримад Бхагаватам” – Шрила Прабхупада [1.12.20]/
Има три категории Агни:
• Девагни  – огън от горящи дърва
• Джатхарагни (Врика) – огън от храносмилане в стомаха. За този огън говори Бхимасена
• Вадавагни – огън създаващ мъгла – когато топло и студено течение се смесят в океана
2. В „Шримад Бхагаватам” [12.13.12  и 15] се казва, че „Бхагаватам” е квинтесенцията на всички Веданта философии (сара-веданта-сарам). Недвусмисленото послание на „Бхагаватам” е: пълно отдаване на Бог Кришна и предлагане на предано любовно служене. Строгото спазване на екадаши е мощен инструмент в този процес. Тук Шрила Вясадева подчертава важността на екадашитата.
3. Макар и астрологически поста да се пада на двадаши, той се нарича “екадаши”.


Comments are closed.