Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
ocean-sailing

Чистото знание не е теоретично, чистото знание е съвсем практично. Една истинска философия е тайната на живота. Чистото знание има и някои резултати, то дарява пряко възприемане на себето – на това кои сте. А без да познаваме себе си, не можем да се развиваме.

В действителност има три стъпки, три нива. Едното се нарича самбандха, или връзката – къде принадлежа, откъде идвам? Второто е абхидея – средствата, пътят, който трябва да следвам. И третото е прайоджана, целта – трябва да определя целта.

И така, щом принадлежа на Върховния Бог, Шри Кришна, тогава това е моята изначална връзка, аз Му принадлежа. Това е моята връзка, изначалната духовна връзка – аз принадлежа на Бога. И всички различни религии ви учат на това – че мястото ви не е тук, в материята, на планетата Земя, а в небесния свят. Това е самбандха – аз принадлежа на божественото.

А щом принадлежа там, тогава трябва да направя нещо по въпроса. Не мога да седя тук и да чакам да ми се случи някакво чудо, нали? Затова ние трябва да действаме, трябва да направим нещо. Това се нарича абхидея, духовна практика. Вашата медитация, вашите молитви, вашите мантри, вашите приношения, ходенето на църква, всички религиозни събития и фестивали – те всички ни помагат да си спомняме, че принадлежим към божествената сфера. А също и когато се събираме заедно, за да си помагаме да помним.

И третото е прайоджана, целта – трябва да знаем къде отиваме. Ако един кораб не знае закъде пътува, никой вятър няма да е попътен. Има толкова много различни ветрове, тласкащи вашия кораб, тялото ви, ума ви, съзнанието ви насам-натам. Но ако не знаете посоката си, просто ще бъдете подмятани тук и там. Така че трябва да знаем каква е нашата посока.

А каква е вашата посока? Вие закъде сте тръгнали? Какво искате да постигнете?

Някой: Съвършенство!

Някой друг: Това е което тя иска. Всеки си има собствено желание.

Тиртха Махарадж: Правилно. Вашето какво е?

Отговор: Да бъда добър човек. Това би могло да означава различно нещо за всекиго.

Тиртха Махарадж: Несъмнено, но мисля, че всеки би се съгласил с това. Защото това е красив стремеж: “Искам да стана свястно човешко същество!” Не искам да задавам този въпрос на всеки един от вас. Но вие, моля ви, отговорете на този въпрос в сърцата си. “Каква е моята амбиция? Какво искам да постигна в този живот?”

В нашите разкрити писания има прекрасна програма за този живот. Там се казва: „О, синове на нектара, вие сте родени от океан от нектар. Това е ваше рождено право – да притежавате океан от нектар. Не се удовлетворявайте с нищо друго! Търсете! Това е ваше наследство по право. То е запазено за вас.” Това е нашето съвършенство, което можем да постигнем като станем добри, внимателни човешки същества. Защото щом идваме от този океан от божествен нектар, тогава това трябва да окончателната ни амбиция – да се завърнем там.

Така че потърсете своите вътрешни цели, най-съкровените си стремежи. И ако все повече и повече успяваме да хармонизираме нашата вътрешна цел с божествената реалност, все по-щастливи ще ставаме.

 Leave a Reply