Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
sun_and_moon

Най-напред трябва да кажа „Благодаря” на всички ви затова, че дойдохте, защото по този начин ми давате възможност да служа, да си спомня какво съм чул и научил от моите учители. И да изложа едно много съществено послание още в началото на тази лекция: ако искаме да формулираме какъв е истинският смисъл на живота, накратко – той е, че трябва да живеем за някой друг. За другите. И ако вие ми давате шанса да живея за вас, аз се чувствам много щастлив и удовлетворен.

Ние винаги сме под някакво влияние. Някой път под позитивно влияние, друг път под негативно влияние. Някой път сме под влияние на слънцето, друг път сме под влияние на…?

Някой: Луната.

Тиртха Махарадж: … мрака. Но всъщност, щом споменавате слънцето и луната, можем да кажем, че това са два типа въздействие, два типа познание – слънчевото съзнание и лунното съзнание. Какво е слънчевото съзнание за повечето хора?

Ямуна: Мъжката сила.

Тиртха Махарадж: Да. Мъжкият аспект. А какво е лунното съзнание?

Ямуна: Женският аспект.

Тиртха Махарадж: Да, това е женският аспект. Слънцето е очевидното, луната е скритото. Можем да кажем, че слънцето е откритата божественост, а луната – мистичната божественост. Кой е нашето слънце?

Ямуна: Кришна.

Тиртха Махарадж: А кой е нашата луна?

Харилила: Радха.

Крипадхам: Гурудев.

Ямуна: Махапрабху.

Тиртха Махарадж: Виждам, че слънцето е ясно за повечето от вас. А луната е… според вкуса. Обаче всъщност това не е казино: дали така, дали иначе. Не, това е философия. Луната е благотворящата луна и това е Махапрабху. Така че или сте под въздействието на ясното слънце, на слънчевата светлина – кришна сурия сама мая хая андхакара[1] – „Кришна е като слънцето, а илюзията е като тъмнината.” А където е слънцето, там тъмнината вече няма власт. Това е очевидното божествено послание. Ала Махапрабху донесе специално, скрито послание. Бог Чайтаня живя преди малко повече от петстотин години на планетата Земя. Той донесе много специално послание, а самият Той е уникална комбинация от мистицизъм и открито движение. Защото това са трите степени на духовната практика: нещо съвсем очевидно, като движение, в широк спектър; другото е в по-малък мащаб, като мисия; а третото е тайната скала – мистицизма, мистичните кръгове. Затова можем да кажем, че или сте под влиянието на слънцето – очевидната, обща религиозност – или сме под влиянието на някакъв мистичен процес – божествената алхимия, как да се превръща грубият метал в злато.

Кой процес бихте искали да следвате – общата религиозност или един мистичен процес? Какво предпочитате? Защото винаги се намираме под влияние – било то божествено или материално. Изборът не се прави само веднъж в живота. Изборът е ден след ден, решението се взима всекидневно. “О, мой Господи, днес ще посветя времето си на илюзията.” Не![1] Чайтаня Чаритамрита, Мадхя, 22.31Leave a Reply