Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
(продължава от предишния понеделник)

Кавирадж Госвами казва: “О, моля Те, Шримати Радхика, дари ми служене в Твоите лотосови нозе.” След това той продължава да описва красотата Й. “Пъстрото Й блестящо копринено сари надминава великолепието на корала. Тя е като разцъфнала цветна гирлянда за наслада на онази опиянена черна пчела, Шри Кришна. Тя обожава слънчевия бог, за да бъде вечно свързана с Шри Кришна. Дано тази Шримати Радхика ми дари служене в лотосовите си нозе.”

Копринено сари. И цветът на това сари е по-прекрасен, по-пленителен от цвета на корала. Червеният цвят е цветът на живота. Червеният цвят е цветът на любовта. Червеният цвят е цветът на енергията. Червеният цвят е за нас – приканва, посочва ни най-важното.

Шримати Радхарани е като цъфтяща гирлянда от цветя за черната пчела Кришна. Какъв е нравът на пчелата? Нравът на пчелата е да събира нектар от едно цветче на друго. Взима си мъничко оттук, взима си мъничко оттам. Пчелите имат такъв характер – летят насам-натам, мислейки си, че има безброй цветя. И нашата тъмна пчела също мисли, че има много цветя: “От едно мога да премина на второ, на трето…” Но в действителност Той греши. В цялата градина е всъщност едно единствено цвете в различни форми. Цялото многообразие, на което иска да се наслаждава тази пчела, е осигурено от едно цвете, от най-висшето цвете.

Ако някога сте имали градина, ще разберете следващото изречение, че цветята обожават слънцето. Те винаги се обръщат към слънцето, растат към слънцето. И се разтварят към слънцето, като антени, за да попият цялата слънчева енергия. Защо цветята отварят листицата си? За да приканят пчелите. И така, Шримати Радхарани обожава слънчевия бог, разтваря листенцата си, само за да призове черната пчела: “Ето Ме, ела, Аз съм тук за Теб!” Затова се молим тази Шримати Радхарани да ни въвлече в Нейното служене.

“Кожата й е по-нежна от китка тъкмо разцъфнали цветчета. На Нейното свежо и прохладно трансцендентално тяло с почит служат охлаждащи обекти като камфор, сандалово дърво, лотосово цвете и лунни лъчи. Нейният досег облекчава адския пожар на любовното желание, изпитвано от Шри Кришна, господаря на гопите от Враджа. Дано тази Шримати Радхика ме дари със служене в лотосовите си нозе.”

От време на време погалвам кожата на моите внуци и внучки и съм открил, че кожичката на Матей е много нежна. Но мисля, че дори мекотата на кожата на Матей е като твърда шкурка в сравнение с нежността на кожата на Шримати Радхарани. Можем ли да проверим това? Няма начин. Има само един начин да проверим – ако попитаме Кришна. Ако съберете всички меки материи на света – да речем, кожицата на праскова или най-доброто френско кадифе, или каквото и да е меко нещо – ако натрупате всичко на едно място и подканите Кришна: “Би ли посочил дали нещо Ти напомня за нежността на кожата на Шримати Радхарани?” мисля, че Той ще остане неудовлетворен. Не съществува сравнение!

И на нейното свежо и прохладно трансцендентално тяло служат всички охлаждащи обекти в творението. Прохладно тяло?! Какво е това?! Обикновено ни харесват топлите тела, нали? Ако нещо е прекалено хладно, отстъпваме назад. Обаче ако вашата температура е твърде висока, тогава нормалното ще ви се струва хладно. Така че зависи от вашата температура. Пък от стиха разбираме, че температурата на Кришна е доста висока, това е адският изгарящ огън на любовта. Затова на прохладното тяло на Шримати Радхарани служат охлаждащи субстанции като камфора. Камфор – именно камфорът произведе пламъците в сутрешното ни приношение. Значи хладният камфор може да гори с високи пламъци. Коя е другата субстанция, спомената тук? Сандалово дърво. Ако имате прашец от сандалово дърво, направите малка купчинка от него и я запалите, няма нужда да добавяте никакъв друг горивен материал, тя гори от само себе си. Значи отново, охлаждащият обект може да гори. Точно както прохладният камфор гори с големи пламъци. И няма да споменавам температурата на хладното лотосово цвете, не можем да навлизаме в подробности в това отношение. Но оттук можете да разберете мистичната трансформация. Прохладният камфор или охлаждащото сандалово дърво започват да горят с пламъци. Така и трансцендентално прохладното тяло на Шримати Радхарани… Няма да навлизаме в подробности. Дано тази Шримати Радхика ни въвлече в Нейното служене!

 

(следва продължение)Leave a Reply