Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 6 септември 2005, Ахтопол)
Бих искал да спомена за още едно доказателство относно силата на мантрите и на звука. Звукът е нещо много важно. Един японски учен анализирал водата, изследвайки кристалната й структура в замръзнало състояние. Когато вземат чиста, бистра вода от река или водопад – течаща, жива вода – и я замразят, структурата й е прекрасна. Но ако вземат вода от голям язовир или резервоар, където тя е застояла и е нарушен естествения й поток, естественото й състояние на течене, тогава замръзналата структура е изкривена и нехармонична. Знаете, в Япония шинтуизмът е много разпространена религия. За тях природата е божествена енергия. И тъй, този учен поканил един шинтуистки монах да произнесе някои молитви и мантри над водата в този голям язовир. След това взели нова проба от водата която била близо до монаха, замразили я и структурата отново била прекрасна. После направили друг опит – взели вода от най-далечния край на язовира – и структурата също била прекрасна. Така че звукът ИМА въздействие върху структурата на замръзналата вода. Имам предвид не само върху замръзналата вода, въобще върху водата, но разликата се вижда в замръзнало състояние.
Нашето тяло се състои три четвърти от вода. Тъй че ако нашепвате сутрин мантрите си, структурата на водата в тялото ви ще бъде прекрасна. Какво да говорим за структурата на ума! Разбира се, нямаме намерение да замразяваме умовете на преданите… Но това ИМА въздействие върху цялостното ви съществуване.
Няма нужда, естествено, да доказваме силата на мантруването чрез структурен анализ на водата. Все пак това е поредното свидетелство за поразителното влияние на звука. И резултатът от това изследване сочи паралел със сътворението. От хаотичните предвечни води ЧРЕЗ ЗВУКА е била сътворена хармоничната вселена. От хаоса – космос. Такава е силата на звука. Така от хаотичния ум бихме могли да сътворим едно хармонично сърце и да създадем космична структура в малкото си индивидуално съществуване. Искаме ли да внесем ред в живота си, най-напред трябва да се придържаме към божествения звук.
Защото ако първата ни медитация е чиста, всички останали нива на съществуването ни също ще се пречистят. Всичко се разгръща отгоре надолу. Това е процес, който се спуска. Разбира се понякога силите отдолу се стремят да хвърлят сянката си върху по-висшите сили, но въпреки всичко светлината побеждава. Тъй че дори науката прославя силата на мантрите. И в това отношение и ние можем да възславим науката: „Ето, и вие казвате същото, което ние сме осъзнали.”
И ако имате чиста медитация, ако имате чист звук, чисти думи – тогава и делата ви ще бъдат чисти. Едното върви с другото. Нищо в живота ни не е независимо едно от друго, всичко е едно цяло, каквото и да имаме е пълна цялост. Но ако в живота ни се ВЛЕЕ божествена енергия, тогава ще се прояви едно по-силно, по-висше ниво на съществуване. Това е пречистването – когато една по-висша сила идва да помогне на по-низшето ниво. Каква е дефиницията за грях? Да се използва висшата енергия за низши цели. Но ако по-висшата енергия се спуска за да помогне на по-низшето ниво, тогава как се нарича това? Нарича се милост! Нека не бъдем такива глупци, че да не сграбчим тази възможност. Не оставяйте милостта да се изплъзне от ръцете ви!


Leave a Reply