Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Както невежият изпълнява задълженията си с привързаност към резултата, по същия начин действа и мъдрият, но без привързаност, за да води хората по правия път.”[1]

Винаги правете добро и давайте добър пример на другите. За да не смущава умовете на невежите, привързани към плодоносните резултати на предписаните задължения, мъдрият не бива да ги подтиква да престанат да се трудят. Вместо това, работейки в дух на преданост, той трябва да ги въвлича във всякакви по вид дейности [за постепенен напредък в духовния живот].”[2]

Такъв е дългът на водача – да помага на хората да се осъзнаят, да показва активния път на преданото служене и да посочва как да се хармонизират всички дейности с божествената цел. Един истински гуру ще ви научи как да спите за Кришна или как да се карате за Кришна. Всичко трябва да бъде в хармония – каквото и да правите, трябва да е хармонично. Не че трябва да сме шизофреници. Не бива да ставате шизофренични: имам духовен живот, имам и материален живот. Не, трябва да откривате хармонията във всичко. Защото всичко се ръководи от божествената подредба. Дори телесните функции.

При все това, ние следваме някои правила и предписания какво да правим и какво да не правим. Обаче каква е целта – да сме привързани към правилата и предписанията, които могат да ни пречистят? Или да бъдем привързани към чистотата?! Накъде насочвате вниманието си? Към правилата или към Кришна? По такъв начин чрез истинското духовно развитие от правилата можете да стигнете до любовта. От изискванията да стигнете до спонтанността. От ограниченото съзнание да стигнете до свободата. Много е трудно да се постигне пълна духовна свобода. Но ако разберем каква е същината на тази духовна чистота и свобода, тя ще бъде много привлекателна за нас. Защото в крайна сметка в любовта няма правила. Гопите не се отнасят с Кришна според правилата и предписанията. Радха понякога се бунтува срещу тиранията на Кришна! Тя не е покорна слугиня, а по-скоро революционерка от левицата.

Но ако вие се бунтувате срещу Кришна, това не е толкова сладостно. Затова най-напред се отдайте: “Аз съм Твой!” Пък сетне можете да предявите претенцията си: “Но и Ти си мой!” Това са някои по-висши нива, по-висши теми в бхакти, когато присъства чувството мамата – че “Ти си мой” – когато се опитвате да предявявате права над Кришна, макар всички права да са запазени за Него.

При все това, изпълнявайки този висш дълг на човечеството можете да стигнете до това ниво. Защото ние не живеем за… не живеем дори за дхарма, какво да говорим за артха, кама или дори мокша, но живеем за бхакти, божествената любов. Понеже Кришна е подчинен на тази божествена любов. Тя е по-могъща от самия Него. Затова окончателният дълг на живото същество е да влезе в досег с Него, да отразите обратно онова, което сте получили от Него. Това е първото задължение на човека – да живее за Кришна. Каквото и да имате, поднесете Му го. Каквото и да правите, правете го за Него. Това се нарича истинско действие. Инак действията ще носят единствено проблеми. Но ако се научите как да служите на Кришна подобаващо, съвършено, тогава с проблемите се приключва.

Не много скоро. Не искам да ви продавам розови очила. Проблеми ще има. Ако искате да се пречистите, ще трябва да се изправите срещу всички проблеми на битието си. Ще падате и ще се отчайвате многократно. И все пак този път на избавлението, пътят на бхакти е толкова славен! Защото ще можете да надделеете над себе си, своя най-голям враг.[1] “Бхагавад Гита”3.25

[2] “Бхагавад Гита”3.26Leave a Reply