Archives

Calendar

January 2021
M T W T F S S
« Dec    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
2016-05-26_10-26-55-586x800

(от лекция на Свами Тиртха, 7.09.2015 сутрин, София)

(продължава от предишния петък) 

Чайтаня Махапрабху продължил да говори: “Ти изпитваш дълбока почит към Радха и Кришна, и затова си способен да долавяш присъствието Им навсякъде.”[1] Така че това бил отговорът на Махапрабху без двуличие. Но Рамананда Рая не бил доволен. „Той не бил удовлетворен в сърцето си, макар думите на Бога несъмнено да били верни. Затова накрая Рамананда Рая казал: „Господарю, моля Те, откажи се от този заобиколен начин да разкриеш истинската си самоличност. Не се опитвай да скриеш истинската си идентичност. Аз знам кой си. Ти си самият Шри Кришна, покрит с цвета на Шримати Радхарани. Спуснал си се, за да се насладиш на екстаза на трансценденталните си забавления с Нея. Главната цел на появяването ти е да преживееш любовните чувства на преданите Ти към Теб и същевременно да раздадеш тази любов из целите три свята. Ти сам дойде при мен, защо сега искаш да се скриеш?”

Тук Рамананда Рая описва трите главни причини защо Бог е дошъл в облика на Чайтаня Махапрабху. На последно място споменава, че „Ти искаш да раздадеш божествената любов.” Това е като задължение – дълг на Бога или на аватара. То е божествена функция – по някакъв начин чистите религиозни функции да се поддържат. Но това е като обща причина за появата му. На второ място бе споменато: „Искаш да вкусиш нектара, на който се наслаждават преданите”. Затова разбрахме, че да си предан е много престижна позиция. До такава степен, че дори Кришна иска да опита нектара, който вие вкусвате. Но в края на краищата главната причина за появяването Му била да се радва на забавления с Радхика. Това са трите тайни, които Рамананда дава за появяването на Махапрабху. И сетне накрая казва: „Ти дойде при мен, а сега искаш да се скриеш. Не се крий!”

„Тогава Махапрабху се усмихнал и се разкрил като Расараджа, царя на всички божествени раси, а също и като другото си аз, Шримати Радхарани, която е Махабхава, олицетворената любов към Бога”. И така, единият аспект на Махапрабху е този, който се наслаждава на божествените вкусове – Расараджа. А Той никога не е без извора на цялото щастие, на което може да се радва, и това е Махабхава, най-възвишените чувства на божествен екстаз. После Той се показал в един образ, като единението на Божествената Двойка Шри Шри Радха-Кришна, явявайки се с чувствата и цвета на Шримати Радхарани. След това има цитат от тетрадките на личния секретар на Чайтаня Махапрабху – Сварупа Дамодара: „Любовните взаимоотношения на Радха и Кришна са трансцендентално проявление на вътрешната, даряваща наслада енергия на Бога. Макар Радха и Кришна да са едно в същността си, Те се отделят завинаги. Сега тези две трансцендентални личности отново са се слели в облика на Шри Кришна Чайтаня. Покланям се на Него, който се е появил с чувствата и цвета на Шримати Радхарани, въпреки че е самият Кришна.” Отвътре черно, отвън сребристо, а когато се смесят става златно. Вътре Говинда, отвън Радха, а когато се слеят – това е Гоура.

Какво се случило после? Когато Чайтаня Махапрабху разкрил Своята истинска идентичност – един аспект Кришна, друг аспект Радха – настанала друга промяна. „Рамананда Рая припаднал в екстаз, виждайки удивителното проявление на божествената форма. Той рухнал на земята в несвяст. В този миг Бог Чайтаня докоснал тялото на Рамананда и го върнал към външното му съзнание. Рамананда отново се смаял, като видял Чайтаня в образа на санняси. Тогава Богът прегърнал Рамананда и го успокоил с думите: „Освен теб никой друг не е виждал този трансцендентален, комбиниран облик”. Бог Чайтаня казал, че за Рамананда няма нищо неизвестно по отношение на Неговите забавления и затова му е разкрил това неописуемо проявление.”

Ето защо се стремим да следваме примера на великите – защото за тях няма нищо неизвестно за божествените забавления. Пътят към оттатъшния бряг на реалността е много дълъг. Но разстоянието може да се прекоси в миг.

 

(следва продължение)

[1] „Търсейки съвършената цел в живота” от Бхактиведанта Свами Прабхупада

 

 Leave a Reply