Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Въпрос на Крипадхам: Кое е божеството, което Шри Чайтаня Махапрабху специално е обожавал?

Тиртха Махарадж: Джаганнатх. Дару Нараян, дървеният Нараян.

Крипадхам: Защо точно Джаганнатх?

Тиртха Махарадж: Защото е живеел в Пури. Джаганнатх Пури.

Крипадхам: А докато е живеел в Навадвип?

Тиртха Махарадж: В Навадвип… О, там е било по-специално. Той още в Навадвип е започнал да изпада в екстаз. Но онези екстази са били много специални. Екстазите в Джаганнатх Пури са повече раса екстази. А в Навадвип са били по-скоро айшвария екстази. Айшвария означава величествено настроение. Понякога Той проявявал различни аспекти, различни аватари на Вишну. Понякога Нарасинха, понякога други – в такова настроение Той се появявал, сядал на трон и приемал обожанието на бхактите. Така че в подобни моменти Той не е обожавал, а е бил обожаван от останалите.

Но най-общо можем да речем, че след като срещнал духовния си учител в Гая, в живота Му настанала огромна промяна. Преди Той бил, така да се каже, уважаван учен по логика и санскритска граматика, а когато се върнал от Гая, повикал всичките си ученици от училището и им казал: “Край! Вървете да се учите при някой друг. Тъмният Бог открадна сърцето Ми. Не мога повече да ви уча на санскрит. Мога да ви уча единствено за Него.” Това била огромна промяна у Него. И тази промяна се проявила най-напред в личната Му среща с Ишвара Пури, а по-късно с мантруването на махамантрата тези чувства се развивали все по-силно.

След това, пристигайки в Джаганнатх Пури, Той бил много щастлив да види възлюбения си Бог там. Защото Махапрабху бил изключително фокусиран върху вриндаванския вкус. Защо? Тъй като бил слята инкарнация на Радха и Кришна. Върху какво друго би могъл да е фокусиран? Това е единственото.

Затова можем да кажем, че основният обект на обожание и основното настроение на обожание за Него било настроението на Джаганнатх. Но не като Господаря на вселената, а като скрития Кришна.

Крипадхам: Значи, Той е в настроението на Вриндавана, а пребивава в Джаганнатх Пури; а какво става, когато отива във Вриндавана? Там Той открива Радха-кунда и други места… Каква е връзката между Джаганнатх Пури и Вриндавана?

Тиртха Махарадж: Като продължим да четем тази глава толкова много неща ще се разкрият. Защото друг признак на божествения екстаз – встрани от това толкова необичайно поведение: понякога буйство, понякога прегръдки, понякога забрава, понякога танцуване, понякога смеене – е неспособността да се идентифицират местата. Махапрабху видял океана и казал: “О, Радха-кунда!” Когато видял пясъчна дюна, казал: “Говардхан!” Когато чул една жена да върви по улицата и да пее, казал: “О, гопите пеят!” Така в Неговите ум и сърце Джаганнатх Пури винаги бил отражение на Вриндавана.Leave a Reply