Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
„Сега съм объркан относно моя дълг и съм изгубил цялото си самообладание поради скъперническа слабост. В това състояние те моля да ми кажеш със сигурност кое е най-доброто за мен. Сега аз съм Твой ученик и душа отдадена на Теб. Моля те, инструктирай ме.”[1]

Това е един много известен стих от „Шримад Бхагавад Гита”. Наричат го шишя-шлока, стихът на ученика, в който Арджуна, като ученик, приема Кришна, Бога, като учител и инструктор. Това е повратен момент в историята, защото преди това техните взаимоотношения са различни – по-простички, по-приятелски. Но сега Арджуна признава всички свои недостатъци. Дошло е време за смирение. А то е толкова необходимо на един ученик, за да може да учи. Без практическо смирение е невъзможно да се учи.

Всички ние търсим тайните на по-висшето познание. Искаме ли да ги постигнем, тогава нека практикуваме първото изискване, а то е смирената отдаденост. Макар че тази тема, смирението, не е особено популярна в наши дни, защото сега всичко, на което ни учат е: можеш да се справиш сам, ти си велик и т.н. Чували сте подобни истории стотици пъти. Нека по-добре насочим вниманието си към правилния източник на информация, където няма да се окажем измамени. Защото цялата тази пропаганда в крайна сметка ще ви подведе. Всичко в този свят се опитва да ви каже, че “Твоето място е тук. Просто прави каквото ти казвам и ще бъдеш удовлетворен и щастлив.” Ние се опитваме, влагаме сърцето си, продаваме душата си – ала удовлетворението не идва. Затова намерете такъв път, където ще ви научат как наистина да бъдете себе си. Защото дойдем ли до духовното ниво, по естествен начин ще бъдем смирени. Понеже ние, като божествени души, не сме центърът на вселената. Съжалявам, може би това е едно трудносмилаемо послание, но ние не сме центърът. Веднага щом осъзнаем своите предели – че сме съвсем мънички, мънички искрици в това божествено пано – тогава естествено ще заемем смирена позиция. Ала не забравяйте, слугата на царя живее в палата. Така че да заемаш смирена служба в едно голямо царство е много добро място за живеене. По същия начин да приемеш смирено служене във великото царство на Бога, на Кришна – това означава, че ще бъдеш част от Неговия кралски двор.

Затова Арджуна, който е воин, е готов да се откаже от престижната си позиция. Той е принц. Той е най-добрият стрелец с лък в света. Наистина е такъв! Притежава толкова много качества. При все това, той е готов да се откаже от тази престижна позиция, дори от самоуважението си и какво казва?! “Объркан съм, не знам кое е най-добро за мен.” Ами вие? Идвате тук, млади хора, с носове вирнати в небесата… Мислите си, че знаете нещо! Бъдете готови да оставите самонадеяността си. Но само пред лицето на истински авторитет. Арджуна разговарял със самия Господ. Лесно е да се откажеш от фалшивия си престиж пред Бог. Все пак нека следваме този пример, защото той много ще ни е от полза. Един истински авторитет може да ни помогне да намерим себе си.

И в крайна сметка Арджуна казва: “Аз съм Твой ученик, аз съм Твой отдаден слуга.” И това не са само думи. Той наистина го има предвид. Какво означава да станеш отдаден слуга? Означава, че се отказваш от егоистичното си лично пространство. Какво значи да си смирен слуга? Значи когато и да те повика господарят ти, да си готов. Да не казваш: „Да, ама…” Това не е отдаденият слуга. Това е слуга, но лишен от добри качества. “Да, Гурудев, обаче…” Не, отдаден слуга означава, който е готов по всяко време. И знаете ли, за да се изправим пред самите себе си, понякога великите души ни изпитват. Защото може да си мислим: “Да, аз съм отдаден слуга на своя учител – стига да не иска нищо от мен. Мога да извърша всичко, което той не иска от мен. Гурудев, ти си толкова велик, че не се налага да ми казваш нищичко.”

 

(следва продължение)[1] „Бхагавад Гита” 2.7Leave a Reply