Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Въпрос на Шанти Деви: Въпросът ми е доколко е важно да се придържаме към линията?

Тиртха Махарадж: Мисля, че придържането към линията е много важно. Но знаете ли, политиката също идва от духовните практики, от духовното ниво. А в политиката се прави разграничение между националистичен и шовинистичен подход. Какво е национализъм? Това е когато казват: “Хърватската нация е най-добрата!” Обаче ако кажеш: “Аз съм добър, но другият е крив” – това е шовинизъм. Така че нека чувстваме, че нашата линия, нашата вяра, нашата традиция, нашият гуру са най-добрите. Ала ако на това отгоре кажеш: “Твоите не са най-добрите,” вече е оскърбително и е глупаво. Защото по такъв начин се стремим да ограничим божествеността. Иска ни се да мислим, че божествеността може да се спусне само чрез един канал. Нима това е вярно? Според мен то противоречи на раса-таттва! В духовното небе не съществува само един вид раса. Там има разнообразие от вкусове. След като там горе има многообразие, тук долу също би трябвало да има многообразие. Така че съществуват множество представители. Кришна може да протегне ръка към преданоотдадените си чрез различни канали, Той разполага с неизброими начини да привлече вниманието. Напоследък правихме проучване – от какво се нуждаят бхактите. Най-много плачеха за повече бхаджан, киртан, подскачане…

Някой: Прасадам

Тиртха Махарадж: Не беше споменато, мисля, че си имат. Но това е много привлекателно. Други са привлечени от личното преживяване. Трети пък от философията. Виждате ли, Кришна има много начини да привлече хората. Така че не можем да поставяме ограничения. Защото чрез учителите действа гуру-таттва. Гуру-таттва притежава една много специална характеристика – ако започнете да култивирате своята гуру-бхакти, тя започва да работи за вас. През този канал тя може да ви достигне. Започвате да развивате, да изразявате вярата си към своя духовен учител, и тогава този канал се отваря за вас, Кришна може да ви напътства през този канал. Това е нещо изключително мистично! И понеже е много свещено, трябва да го уважаваме като функция. Защото ако тази функция, гуру-таттва, по някакъв начин влезе в живота ни, тя определено ще го промени. Това е свята, божествена намеса в живота ни. Също и в живота на останалите отдадени. Така че е редно да проявим уважение, тъй като това е много деликатен въпрос. Трябва да зачитаме свещената функция на Кришна да напътства преданите, това е изключително уникална и прекрасна черта. Нитянанда Прабху ръководи този процес.

Така че може да сме дори малко фанатични по отношение на своята линия, така да се каже. Разбирате ли, като фен клуб. Има фен клубове на това, на онова – събират се, радват се, обменят си снимки на филмови звезди… Можем да сме фен клуб; обаче нашият фен клуб никога не бива да върви против другите фен клубове. Не бива да сме шовинисти, ексклузивни – ексклузивни в смисъл, че изключваме останалите от нектара. Не, трябва да бъдем обгръщащи.

Това е моето мнение относно въпроса как да останем в хармония, как да бъдем лоялни и верни на своята линия, без същевременно да се държим глупаво или оскърбително спрямо останалите. От Шрила Нараян Махарадж съм научил нещо, той казва: “Отдавайте дължимото уважение всекиму.” Мисля, че това е най-добрият съвет. Ако отдаваме нужния респект на всеки според неговия статус, няма да има вреда. В противен случай лесно се превръщате в духовна проститутка – ако не се придържате към линията. Но нищо, Нитянанда Прабху може да проповядва и на проститутките.

Чувствайте се благословени, че този божествен принцип е навлязъл в живота ви. И това все още е началото на пътуването, има толкова много чудеса, които да преживеем. Те очакват всички нас. Нека да вървим, нека да търсим – да търсим Шри Кришна, красивата реалност.Leave a Reply