Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Съществува градация: най-напред са обектите на сетивата, по-висши са самите сетива; след това е центърът на сетивните органи – умът, после е интелигентността и най-сетне душата. Ако разгледаме тази градация ще разберем кое притежава най-голямата сила. Обектите са много могъщи, но се намират на по-ниско ниво от сетивните органи, понеже сетивните органи могат да наблюдават сетивните обекти. Умът може да контролира органите, а интелигентността да владее ума. Проблемът е когато умът и сетивата започнат да контролират интелигентността. Тогава всичко се обръща с главата надолу. Трябва да работим здраво, за да се извисим, а падението е толкова лесно. Казва се, че във Вайкунтха (духовното небе) дори и листата не падат.

 

Нека заживеем в атмосферата на Вайкунтха, а това е храмът, предпазният щит на храма. Защото естествените наклонности са отвън, но свръхестествените тенденции са отвътре. А вие всички, като отдадени, притежавате свръхестествени, свръхчовешки, божествени качества. Ако се отдадете напълно, можете да станете най-малкото полубогове. Какво е определението за полубог според „Кришна Бук”[1]? Определението е, че те живеят единствено за удовлетворението на Кришна. Значи ако някой живее само за щастието на Кришна, той или тя е полубог или полубогиня.

 

Това е целта на контрола – да се постигнат свръхчовешки, божествени качества; всъщност да се помогне на божествените качества да се проявят. Тях си ги има, досущ като жив огън под купчина пепел. Не бъдете като пепел, бъдете като жив огън!

 

И така, контролът на тялото, ума и сетивата ни помага да избегнем препятствията по духовния път на развитие. А най-добрият начин и най-добрият лек е святото име! Стремете се да проникнете в тайните, чакайте и зовете тайните на святото име да се разкрият във вас.

 

 

[1]„Кришна Бук” – книгата „Кришна изворът на вечно наслаждение” от А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада.Leave a Reply