Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
(от лекция на Свами Тиртха, 09.05.2017 сутрин, София)

(продължава от предишния петък)

Въпрос на Кришна Прия: Въпросът ми е: щом Джада Бхарата е напълно себеосъзната душа, защо продължава да се преражда отново и отново?

Свами Тиртха: Заради драматургията, за да можем да седим тук сега и да разговаряме. За миг изминаваме епохи и вечности от милиони години – за да се съберем заедно да обсъждаме съществени духовни учения.

Но всъщност въпросът ти е малко по-дълбок. Защото се казва, че дори някой да е напълно пречистен, дори божественото знание да е изгорило кармичните му последици и преданото служене да е унищожило корените на неговата карма, при все това пътят, който е бил започнат, трябва да бъде извървян. Така че възможно е да постигнеш освободено състояние докато още живееш на тази Земя. Това състояние се нарича дживан-мукта. Мукта значи „освободен”, дживан – „приживе”. Съвършено същество, което все още живее в тялото си.

Това е много интересно, защото някои от ранните християнски светци и учители също имат тази представа: че е възможно да съществуват велики светци, които са непрестанно в общение с Бога, макар все още да са тук, на тази планета Земя. Така че те имат същото разбиране.

Въпреки всичко животът, който вече си започнал, ще продължи. Така че все още има някакви действия и последствия. Това, което си започнал – нарича са прарабдха-карма – трябва да бъде доживяно. Въпросът е да не се създава нова карма. Затова трябва да живеем като листенцата на лотос. Водата не може да се задържи на лотосовия лист, тя винаги се стича. Трябва да сме толкова чисти, че никаква нова карма да не се прилепя към нас. Осъзнаването на духовното знание е като огън – то изгаря предишните кармични последици. А следването на правилен начин на живот, следването на правилата и препоръките ни помага да станем като лотосови листица, така че да не се създава нова карма.

В текста също бе споменато защо Джада Бхарата приел позицията да носи товара – за да изгори възможните останали кармични последици. Така че няма противоречие да си напълно себереализиран и въпреки това все още да имаш нещо, от което да се отървеш.

Но когато става въпрос за другите е по-добре да виждаме позитивната страна. Като гледате пълната луна, недейте да забелязвате… добре, може да забелязвате, но недейте да критикувате тъмните ѝ петна. Ала що се отнася до нас самите, нека се стремим да се квалифицираме все повече и повече, да сме осъзнати кое е кармична последица, как да избягваме ново оплитане, коя практика ни помага да се пречистваме и т.н. Едно е сигурно – ако поднесем живота си в жертва, ако го посветим като жертвено приношение, тогава поемайки всички проблеми, които ни сполитат, ще горим кармата си. И ще ни остане по-малък товар.Leave a Reply