Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
japa

 

Кришна Прия: Какво означава истинско мантруване?

Тиртха Махарадж: Яшода може да каже нещо за това.

Яшода: Аз също искам да чуя вашия отговор.

Тиртха Махарадж: Истинско мантруване, така ли? За теб това е когато лампите не избухват в твое присъствие. Защо? Водата е енергия. Ако е твърде малко – няма резултат; ако е твърде много, ще отнесе къщата ти. Така че ако енергията е твърде малко – полза няма; ако има твърде много енергия – проблем. Ако държиш малко парче уран в ръка – нищо не се случва. Но от определено количество нататък, той просто ще експлодира – това се нарича атомна бомба, нали? Обаче ако тази енергия е овладяна – това се нарича атомна електроцентрала. А ако контролирате водната енергия, потопа – това се нарича водноелектрическа централа. С огъня е същото. Твърде много огън – това е горски пожар. Ако контролирате тази енергия, тя е в огнището ви. Огънят помага, димът пречи.

Така че какво е истинското мантруване? Истинското мантруване е да се докоснеш до по-висшите сфери. И да удовлетвориш Кришна. Истинското мантруване е красива практика. Какво означава буквално джапа?

Дамодар: Възхваляване.

Яшода: Повтаряне.

Тиртха Махарадж: Да, да повтаряш тихо, почти нечуто. Това е джапа. А нашето мантруване на джапа е джапа-джапа. Има някои практики, които се наричат аджапа-джапа, мантруване без мантруване. Много интересна концепция, нали? Мантруване чрез не-мантруване. Чували ли сте за аджапа-джапа? Не сте. Нрави ли ви се идеята? Е, ако ви харесва аджапа-джапа, тогава трябва да ви харесва и апрасад-прасад. Разбира се, съществува и позитивна версия на аджапа-джапа – когато не зависите от броене, допир, правене, правила, колко кръга сте измантрували, това или онова, а е станало постоянно. Каква е вибрацията на човешкото тяло? Колко херца? Седем херца е вибрацията на човешкото тяло. Мозъкът достига дори до по-ниска цифра в някои фази. Знаете, в будно състояние, по време на сън, в дълбок сън и в четвъртата фаза мозъчните клетки имат различна вибрация. Но общата вибрация на тялото е седем херца. Така че, минимум седем кръга на ден.

Кришна Прия: А максимум?

Тиртха Махарадж: Максимум? Много добър въпрос! Казва се, че с всеки дъх трябва да славим Бога. По колко пъти вдишвате в минута? Да сметнем, че са осемнадесет. Една минута – осемнадесет дъха. Колко са в един час? Пресметнете!

Крипадхам: 1 080.

Тиртха Махарадж: Добре! Денонощието се дели на две – ден и нощ. Оставете нощите, защото тогава спите. Но през деня имате около 10 800 дъха. И като се казва, че с всеки дъх трябва да обожаваме и възхваляваме Бога, ако не можете да сторите това, правете поне сто пъти по-малко. А това колко прави?

Ядунатх: 108.

Тиртха Махарадж: 108. Така че… Е, не бих казал, че максимумът мантруване е 108 кръга. Колко е мантрувал Харидаса Тхакура? 172 кръга, 300 000 имена. Не се налага да имитирате това засега.

Истинското мантруване е изкуство. Шрила Прабхупада казва: “Отне ми 30-40 години да се науча да мантрувам добре, да разбера какво е мантруване.” Разбира се, ние не сме съгласни с това, защото той много добре е знаел какво е истинско мантруване.

И така, истинското мантруване не е просто повтаряне на имената, а повтаряне с чувства.Leave a Reply